ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 527 / 5 Απριλίου 2011

Aριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/28534

Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τα Μεγάλα Δημόσια Έργα.

Κατεβάστε ολόκληρο νόμο σε μορφή pdf

 

Κοινωνικά μέσα δικτύωσης