Δείτε ολόκληρη τη συλλογική σύμβαση εργασίας έτους 2009 - 2010 σε μορφή pdf.

Κοινωνικά μέσα δικτύωσης