Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag wbr invalid in Entity, line: 22 in /var/www/vhosts/seka.net.gr/httpdocs/s/plugins/content/imagegallery/imagegallery.php on line 45

Εργασιακά

Αναφορικά με τις επισχέσεις εργασίας σε έργα του ΥΠΠΟΑ

 

 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στον εργαζόμενο τις συμφωνημένες αποδοχές του σε τακτά χρονικά διαστήματα (άρθρο 648 ΑΚ). Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των αποδοχών για σημαντικό χρόνο ο εργαζόμενος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της επίσχεσης της εργασίας του (άρθρα 325, 329, 349 ΑΚ), δηλαδή να διακόψει την παροχή εργασίας του έως ότου καταβληθούν οι καθυστερούμενες αποδοχές του. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι ο εργοδότης βρίσκεται σε κατάσταση υπερημερίας με όλες τις απορρέουσες για αυτόν απέναντι στο μισθωτό υποχρεώσεις, δηλαδή την καταβολή των αποδοχών του και για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η επίσχεση εργασίας του. Ο εργαζόμενος για το εν λόγω χρονικό διάστημα όχι μόνο δεν υποχρεούται να προσφέρει εργασία, αλλά δικαιούται να απασχοληθεί και αλλού για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών του. Παράλληλα είναι έτοιμος προς εργασία στη διάθεση του εργοδότη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αρθεί η υπερημερία του.

Αναφορικά με τις ενέργειες των ΕΦΑ στις περιπτώσεις των έργων όπου έχουν πραγματοποιηθείεπισχέσεις εργασίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και για τα ακόλουθα:

α) Σύμφωνα και με τη «Γνωστοποίηση της υπ’ αριθμ. 136/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την επίσχεση εργασίας», η οποία και επισυνάπτεται, «...εφόσον η επίσχεση εργασίας είναι νόμιμη,η ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνεχίζεταιμε βάση τα στοιχεία των ασφαλιστικών οργάνων του...».

β) Στον βαθμό που τα πολιτικά δικαστήρια δεν έχουν κρίνει, έπειτα από καταγγελία και προσφυγή σε αυτά, την επίσχεση εργασίας «καταχρηστική», τότεοι εργαζόμενοι που εξέρχονται από την διαδικασία της επίσχεσης πρέπει να πληρωθούν κανονικά και για τις ημέρες της επίσχεσης.

Στην περίπτωση των έργων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, στα οποία η επίσχεση εργασίας δεν θεωρείται «επιλέξιμη δαπάνη», οι ΕΦΑ που βαρύνονται ως εργοδότες για τις καθυστερήσεις καταβολής δεδουλευμένων θα πρέπει να αναζητήσουν άλλο κωδικό για να αποκαταστήσουν τις απολαβές των εργαζομένων τους οι οποίοι υποχρεώθηκαν να προβούν σε επίσχεση της εργασίας τους.

 

ΙΚΑ Επίσχεση εργασίας


Κωδικός ενσήμου αρχαιολόγου - ασφαλιστικό πακέτο κάλυψης

Αγαπητοί συνάδελφοι,

όταν υπογράφουμε σύμβαση εργασίας, ένα από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να επαληθεύουμε είναι ότι η πρόσληψή μας γίνεται με την ειδικότητά μας, εκείνη του Αρχαιολόγου.

Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τον κωδικό ενσήμου αρχαιολόγου και το οικείο ασφαλιστικό πακέτο κάλυψης, διότι,

αφενός, ενίοτε τα στοιχεία αυτά δεν τα γνωρίζουν τα λογιστήρια των ιδιωτικών εταιριών με τις οποίες συνεργαζόμαστε -και προσθέτουν όποια νομίζουν,

αφετέρου, έτσι μπορούμε να επαληθεύουμε και να εξασφαλίζουμε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας μας.

Σημειώνουμε ότι, υπό προϋποθέσεις, είναι δυνατή η διόρθωση στοιχείων που τυχόν έχουν περαστεί εσφαλμένα στο παρελθόν από τα λογιστήρια.

Κωδικός ενσήμου αρχαιολόγου - ασφαλιστικό πακέτο κάλυψης

272202 ή 272210                                    101

Επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

 
α) ΙΚΑ, ΕΦΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ, ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ, δεν έχουν ακόμη συντονίσει - ενοποιήσει ψηφιακά, όπως αναμενόταν, ενιαίο κωδικολόγιο. Στο γραφειοκρατικό και απαρχαιωμένο κωδικολόγιο καταγράφονται
κάποτε αναντιστοιχίες στους ακριβείς τίτλους των ειδικοτήτων ανάμεσα στους πέντε αυτούς φορείς, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν λείπει και ο σουρεαλισμός (βλ. κωδικό ενσήμου ΙΚΑ 271100
«Αρχειοθέτες και έφοροι αρχαιοτήτων, μουσείων και αιθουσών έργων τέχνης», αλλά και κατηγορία ανέργου «εφόρου αρχαιοτήτων» στις καταστάσεις του ΟΑΕΔ).

 

β) Σε ό,τι αφορά τους αρχαιολόγους, ο κωδικός 272210 εμφανίζεται στις καταστάσεις του ΙΚΑ, ο κωδικός 272202 εμφανίζεται στην ΕΡΓΑΝΗ. Πάντως και οι δύο χρησιμοποιούνται για την ειδικότητα του αρχαιολόγου.

Για το ΙΚΑ, ο κωδικός 272210 είναι ευρύς, και τυπικώς αντιστοιχεί στον τίτλο ειδικότητας «Κοινωνιολόγοι Βιομηχανίας» (2722-00 είναι ο γενικός κωδικός για Κοινωνιολόγους, Ανθρωπολόγους και ασκούντες συναφή επαγγέλματα).

γ) Πολλές φορές, κυρίως στα παρελθόντα έτη, λογιστήρια ιδιωτικών εταιριών, αλλά και τα ίδια τα λογιστήρια των ΕΦΑ, έχουν δώσει για αρχαιολογική εργασία τον κωδικό 419000, ο οποίος αντιστοιχεί στην ειδικότητα «λοιποί υπάλληλοι γραφείου» (ειδικά όταν δεν πρόκειται για εργασία πεδίου). Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι σήμερα τα λογιστήρια των ΕΦΑ δεν προσμετρούν αυτομάτως στους αρχαιολόγους την προϋπηρεσία με κωδικό 419000.

δ) Για να προσμετρηθεί η προϋπηρεσία με κωδικό άλλο από το 272202 ή 272210, απαιτούνται,

-αν πρόκειται για προϋπηρεσία σε ΕΦΑ:

-αν πρόκειται για προϋπηρεσία σε ιδιώτη:

 

Ορισμένα λογιστήρια ΕΦΑ, όταν πρόκειται για προϋπηρεσία σε ιδιώτη, αρκούνται στην αναλυτική κατάσταση ενσήμων και δική μας υπεύθυνη δήλωση.

ε) Aν θέλουμε να διορθώσουμε μια και καλή έναν κωδικό στις καταστάσεις ενσήμων μας, πχ. τον 419000, απευθυνόμαστε με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις μας στον ιδιώτη ή στην ΕΦΑ που μας είχαν προσλάβει, και αιτούμαστε να προβούν σε αλλαγή κωδικού.


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 

Στο πλαίσιο της ευρύτερης κινητοποίησης της ΑΔΕΔΥ και λοιπών σωματείων για τη συλλογική διεκδίκηση της καταβολής των δώρων Χριστουγέννων & Πάσχα και του επιδόματος αδείας με αφορμή τις θετικές πρωτόδικες αποφάσεις που δικαιώνουν εργαζόμενους, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα κάτωθι:

Όπως αρκετοί γνωρίζετε, μετά τις θετικές αποφάσεις εργαζομένων σχετικά με την κατάργηση των δώρων στο δημόσιο έχει ανοίξει ένα "παράθυρο" για την επιστροφή τους. Στο πλαίσιο αυτό η ΑΔΕΔΥ ξεκίνησε μια κίνηση στο πλαίσιο διεκδίκησης επιστροφής των δώρων με την άμεση κατάθεση από τους εργαζόμενους αίτησης περί διακοπής παραγραφής τους, απαραίτητη για την μετέπειτα νομική διεκδίκηση (βλ. επισυναπτόμενα με αριθμό 1 και 2).

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω και απαντώντας στα ερωτήματά σας θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη συλλογική διεκδίκηση της επιστροφής των δώρων (εξωδίκως ή/ και ενδίκως) και επιπρόσθετα για την από κοινού διεκδίκηση του συνόλου των οικονομικών αξιώσεων από το δημόσιο.

Για το λόγο αυτό καλεί αρχικά τα μέλη του που εργάζονται ή είχαν απασχοληθεί σε συμβάσεις στο δημόσιο κατά το διάστημα 2013-2018 να προβούν στην κατάθεση αιτήσεων για την επιστροφή των δώρων για το διάστημα 2013-2018 προκειμένου να διακόψουν την παραγραφή (βλ. επισυναπτόμενη αίτηση με αριθμό 3).

  • Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και πλήρη στοιχεία της θέσης τους (υπηρεσία, έργο, διάστημα) και να υπογράφεται το κείμενο - υπόδειγμα που αναφέρει «με την παρούσα αίτηση ζητώ να μου καταβληθούν τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, για το χρονικό διάστημα 2013-2018, λόγω του ότι καταργήθηκαν αντισυνταγματικώς με τις διατάξεις των ν. 4093/2012 και ν. 4324/2015, επιφυλασσόμενος για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μου».
  • Η αίτηση κατατίθεται είτε στην υπηρεσία που υπηρετείτε σήμερα είτε στο τμήμα μισθοδοσίας ή στην οικονομική υπηρεσία του υπουργείου πολιτισμού.

Έπειτα από αναφορές μελών μας για προβλήματα και άρνηση από ορισμένες υπηρεσίες, αλλά και την κεντρική οικονομική υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, να πρωτοκολλήσουν αιτήσεις για τη μη παραγραφή των δώρων για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ΙΔΟΧ, θέλουμε να τονίσουμε ότι κάτι τέτοιο αντίκειται στη νομοθεσία, ενώ αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό δείγμα διαχωρισμού εργαζομένων από τον φυσικό τους εργοδότη, εν προκειμένω το Υπ. Πολιτισμού.

Καλούμε τα μέλη μας να καταθέσουν αιτήσεις είτε σε κάθε υπηρεσία απασχολήθηκαν (ή απασχολούνται) υπό το καθεστώς της αυτεπιστασίας κατά το διάστημα 2013-2018 (π.χ.:  3 συμβάσεις σε 3 εφορείες, δηλαδή 3 αιτήσεις και αντίστοιχα 3 αριθμοί πρωτοκόλλου), είτε στο υπουργείο πολιτισμού (μπορεί να υλοποιηθεί αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή). Τυχόν άρνηση υποδοχής των αιτημάτων μας δεν θα γίνει αποδεκτή. Ζητάμε ίσα δικαιώματα, διεκδικούμε το αυτονόητο, την εφαρμογή του υφιστάμενου νόμου.

  • Η αίτηση επιβάλλεται να κατατεθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου για την κατοχύρωση του δικαιώματος για μετέπειτα νομική προσφυγή κατά του Δημοσίου για την διεκδίκηση του 13ου-14ου μισθού.

Σημειώνεται ότι η μη καταχώρηση εγγράφων μηνυμάτων που περιέρχονται σε μια δημόσια υπηρεσία, είναι αντίθετη και με τις ισχύουσες διατάξεις. Συγκεκριμένα έρχεται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν.2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 45 Α) που ορίζει ότι κάθε έγγραφο που περιέρχεται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, καταχωρίζεται αυθημερόν στο βιβλίο εισερχομένων, κατ΄ αύξοντα αριθμό, με χαρακτηρισμό και μνεία του θέματος στο οποίο αναφέρεται και του αριθμού των στοιχείων που το συνοδεύουν.

Σε περίπτωση που κάποια υπηρεσία αρνηθεί την πρωτοκόλληση, η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει είτε με την αποστολή συστημένης επιστολής είτε με την κατάθεση στο υπουργείο.

Στη συνέχεια, ο ΣΕΚΑ θα συγκεντρώσει τις πρωτοκολλημένες αιτήσεις*, προκειμένου να τις καταθέσει σε συλλογικό επίπεδο.

* Προσοχή: Παρακαλούμε όπως αποστείλετε μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου της κατατεθείσας αίτησής σας, καθώς και το ονοματεπώνυμό σας μέχρι τις 30/11/2018 στο email: sekarchaeologists@gmail.com

Επιπροσθέτως:

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων στο πλαίσιο της διεκδίκησης της προσμέτρησης του συνόλου της προϋπηρεσίας και των μεταπτυχιακών τίτλων στην μισθολογική κατάταξη (βλ. επισυναπτόμενο πίνακα με αριθμό 4) των εργαζομένων που προσλαμβάνονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στο πλαίσιο προκηρύξεων του υπουργείου πολιτισμού ξεκινά τη συγκέντρωση ονομάτων για τη ομαδική νομική διεκδίκηση τους.

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για τη διεκδίκηση 2+ τρέχοντος έτους της οικονομικής διαφοράς που προκύπτει για την μη προσμέτρηση στη μισθολογική κατάταξη του προσωπικού, η οποία και αφορά σε οικονομικό επίπεδο τον καθένα συμμετέχοντα ξεχωριστά :

  • της προϋπηρεσίας που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο ιδιωτικών έργων (σε εταιρείες για αρχαιολογική επίβλεψη, ανασκαφή κ.λ.π.)
  • της προϋπηρεσίας που έχει αποκτηθεί κατά το διάστημα των ετών 2016-2017 (αφορά στην αρχική μισθολογική κατάταξη του νεοπροσληφθέντος προσωπικού σε νέες συμβάσεις που υπογράφηκαν κατά το διάστημα από 1-1-2016 έως σήμερα)
  • των μεταπτυχιακών τίτλων είτε λόγω των περιορισμών της ΚΥΑ είτε άλλων λόγων 
  • δώρων

Το κόστος συμμετοχής εξαρτάται από το εύρος της συμμετοχής. Για το λόγο αυτό ζητούμε από τα μέλη μας να δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στην προσφυγή το νωρίτερο δυνατόν και έως 30/11/2018στο email

Το ΔΣ του ΣΕΚΑ παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα σας ενημερώνει σχετικά.

 

Σχετικά κείμενα:

 

Γνωμοδοτικό σημείωμα ΑΔΕΔΥ

Κείμενο ΑΔΕΔΥ

Αίτηση περί διακοπής παραγραφής

Πίνακας Μισθολογικών Κλιμακίων Ενιαίου

 

Ενεργή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Σ.ΕΚ.Α.

Βάσει των αντεργατικών διατάξεων της Π.Υ.Σ. 6/ 2012 (ΦΕΚ38/Α/28-2-2012), μετά τις 14/05/2013 διατηρούνται τα επιδόματα τέκνων («Επίδομα Παιδιού»), σπουδών («Επίδομα Μεταπτυχιακού Διπλώματος») και επικινδύνου εργασίας («Επίδομα εργοταξίου ή επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας»). Περικόπτονται τα επιδόματα: «αρχαιολογικών ερευνών», «βιβλιοθήκης» και «ξένης γλώσσας». Τα κλιμάκια παραμένουν τα ίδια, όπως υπολογίζονταν στις 14/2/2012. Η αντεργατική νομοθεσία επιτρέπει τους εργοδότες να περικόψουν μονομερώς και αυτόματα τα υπόλοιπα επιδόματα, χωρίς να χρειάζεται η συγκατάθεση του εργαζομένου, επιτρέποντας τη συγκεκριμένη μόνο, μονομερή μεταβολή όρων ενεργής σύμβασης.

 

 Συγκεκριμένα στην παρ. 4 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 6/ 2012GSEE_gia_SSE_SEKA2 (ΦΕΚ38/Α/28-2-2012) ορίζεται ότι «4. Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους. Κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ισχύ του ν. 4046/2012. Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αμέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα. Η προσαρμογή των συμβάσεων στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Οι όροι του τρίτου εδαφίου που διατηρούνται, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου αντικατασταθούν από εκείνους της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή της νέας ή της τροποποιημένης ατομικής σύμβασης.»

 

Συνεπώς συνεχίζουν να ισχύουν οι κανονιστικοί όροι της Σ.Σ.Ε. του Σ.ΕΚ.Α. «που αφορούν α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας», τόσο για όσους ήδη εργάζονται, όσο και για τους νεοπροσληφθέντεςκαθώς δεν γίνεται πουθενά τέτοιος διαχωρισμός. 

 

Την ισχύ της σύμβασης του Σ.ΕΚ.Α. καταδεικνύει η κανονιστική δέσμευση της από μικρές και μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες που συνεχίζουν να την εφαρμόζουν κατά την πρόσληψη νεοπροσληφθέντων αρχαιολόγων, είτε σε δημόσια, είτε σε ιδιωτικά έργα και μετά τη 14η Μαίου 2013, ημερομηνία τυπικής λήξης πολλών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Παραδείγματα προσλήψεων μετά τις 14/5/2013, όπου οι αποδοχές των αρχαιολόγων ορίζονται από τη ΣΣΕ του ΣΕΚΑ, αποστέλλει ο Σύλλογος σε κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Η Συλλογική Σύμβαση αποτελεί μία συμφωνία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Καθώς η συλλογική μας σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί από τις δύο συμβαλλόμενες πλευρές (ΣΑΤΕ-ΣΕΚΑ) και οι εργοδότες (ΣΑΤΕ) δεν έχουν προσέλθει για την υπογραφή νέων όρων σύμβασης, παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις μας, οι όροι της προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων πλευρών συνεχίζουν να ισχύουν αμετάβλητοι. Συνεπώς, η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Σ.ΕΚ.Α. συνεχίζει να υφίσταται και τα μέλη του σωματείου οφείλουν να τη διεκδικούν.

 

 

Οι αντεργατικοί και αντισυνταγματικοί όροι της Π.Υ.Σ. 6/ 2012 (ΦΕΚ38/Α/28-2-2012) δεν επιβάλλουν τον κατώτερο μισθό αυτοδικαίως σε όλους. Περικόπτουν τα επιδόματα των Συλλογικών συμβάσεων και δεν επιτρέπουν τη μονομερή προσφυγή στη Διαιτησία (ΟΜΕΔ), χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών. Πουθενά δεν επιβάλλεται υποχρεωτικά ο κατώτερος μισθός. Αντιθέτως, επιτρέπεται στους εργαζόμενους να διεκδικήσουν αμοιβή που διασφαλίζει αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και ανάλογα με το πώς οι ίδιοι αξιολογούν την εργασία τους.

 

Γνωμοδότηση της ΓΣΕΕ (κατεβάστε το έγγραφο σε δύο εικόνες jpg παρακάτω: GSEE_gia_SSE_SEKA και GSEE_gia_SSE_SEKA2).

Για οποιαδήποτε πληροφορία για τον Σύλλογο, τη Συλλογική Σύμβαση, τις αμοιβές και τα δικαιώματά μας ή σε περίπτωση εργασιακού προβλήματος μπορείτε να επικοινωνείτε με το Διοικητικό Συμβούλιο (Πρόεδρο, Γραμματέα ή άλλο μέλος του ΔΣ).

Περισσότερα...