Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Ανακοινώσεις

Όλοι στην 24ωρη πανελλαδική απεργία του ΣΕΚΑ

ενάντια στην εκποίηση μνημείων, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων προκηρύσσει 24ωρη πανελλαδική απεργία

για την Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

 

Μαζί με τους μόνιμους και συμβασιούχους συναδέλφους μας στο Υπουργείο Πολιτισμού, μαζί με τα πρωτοβάθμια πανελλαδικά σωματεία αλλά και δευτεροβάθμιες ομοσπονδίες (ΣΕΑ, ΠΣΕΠ ΥΠΠΟ, ΠΟΕ ΥΠΠΟ, ΠΟΕΙΔΔ) απεργούμε ενάντια στη μεταβίβαση μνημείων, μουσείων, τόπων ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, απαλλοτριωμένων ακινήτων του ΥΠΠΟΑ, στο λεγόμενο “Υπερταμείο”, ενός φορέα με “ευελιξία” ανώνυμης εταιρίας στη διεξαγωγή των συναλλαγών του. Το υπερταμείο, αλλιώς “Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας" έρχεται να αναλάβει τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας με στόχο την "αξιοποίηση και εξυγίανσή” της, με όλους τους μνημονιακούς τρόπους (εκποίησης της χώρας) τους οποίους γνωρίσαμε εξάλλου την τελευταία 8ετία σε όλο τους το μεγαλείο.

Ο αγώνας μας για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ενάντια στις πολιτικές της φτώχειας, της εξάρτησης και της υποτέλειας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, θα στηριχτεί τόσο στην υπεράσπιση των μνημείων της χώρας, όσο και και στην προάσπιση των κεκτημένων δικαιωμάτων των εργαζομένων, στον χώρο του Πολιτισμού και ευρύτερα.

Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα και πεποίθηση, προασπίζοντας τα αρχαία μνημεία και το επιστημονικό προσωπικό στην Αρχαιολογία και τον Πολιτισμό! Υπερασπιζόμαστε τα κεκτημένα μας, περιφρουρούμε το δικαίωμά μας στην απεργία!

Απαιτούμε:

  • Καμία εκποίηση/εκχώρηση μνημείου, μουσείου, τόπου ιστορικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος!

  • Όχι στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, όχι στη λεηλασία της χώρας!

  • Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους!

  • Άμεσα μαζικές προσλήψεις όλων των ειδικοτήτων στο ΥΠΠΟΑ για να αντιμετωπιστεί το γιγαντωμένο πρόβλημα της υποστελέχωσής του, για να διασφαλιστεί η ανάδειξη και η προστασία των κινητών και σταθερών μνημείων της χώρας!

  • Υπογραφή νέας ΣΣΕ!

  • Ενιαίοι αγώνες εργαζομένων στον Πολιτισμό, ενιαίοι κοινωνικοί αγώνες!

 

Σημεία συγκέντρωσης ΣΕΚΑ, στις 11:00:

Αθήνα: Είσοδος Ακρόπολης Αθηνών

Θεσσαλονίκη: Λευκός Πύργος

Κρήτη: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου


Πανελλαδική 24ωρη απεργία ΣΕΚΑ

την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου

 

 

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων προκηρύσσει για τηνΠέμπτη, 11 Οκτωβρίου, 24ωρη πανελλαδική απεργία.

 

Μαζί με τους μόνιμους και συμβασιούχους συναδέλφους μας στο Υπουργείο Πολιτισμού απεργούμε ενάντια στη μεταβίβαση μνημείων, μουσείων, τόπων ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, απαλλοτριωμένων ακινήτων του ΥΠΠΟΑ, στο Υπερταμείο. Υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο χαρακτήρα των μνημείων! Στις επόμενες ώρες θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση του ΣΕΚΑ για την 24ωρη απεργία της Πέμπτης.

 

Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα και πεποίθηση, προασπίζοντας τα αρχαία μνημεία και το επιστημονικό προσωπικό στην Αρχαιολογία και τον Πολιτισμό! Υπερασπιζόμαστε τα κεκτημένα μας, περιφρουρούμε το δικαίωμά μας στην απεργία!


Ενημέρωση για Πρόσληψη, Μισθολογική κατάταξη και Δικαιολογητικά προσωπικού ΙΔΟΧ σε έργα αυτεπιστασίας

 

A) ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ)

Επειδή δεχόμαστε καταγγελίες σχετικά με προβλήματα στην μισθολογική κατάταξη του προσωπικού του ΥΠΠΟΑ με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με τον νόμο Ν. 4354/2015 (βλ. επισυναπτόμενο 1) ο οποίος αφορά στη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων του δημοσίου, η μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού ΠΕ κατηγορίας γίνεται σε μισθολογικά κλιμάκια ανά διετία. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλουπροωθούνται κατά 2 ΜΚ, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου κατά 6 ΜΚ. Στον βασικό μισθό προστίθενται τα επιδόματα οικογενειακής παροχής (άρθρο 15: 50 ευρώ για 1 παιδί, 70 ευρώ για 2 παιδιά, 120 για 3 παιδιά, 170 για 4 παιδιά και +70 ευρώ για κάθε παιδί επιπλέον), θέσης ευθύνης (άρθρο 16), αμοιβή συνδεόμενη με την περιγραφή και αξιολόγηση θέσης εργασίας (άρθρο 17- αναμένεται έκδοση σχετικού ΠΔ), επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (άρθρο 18: βάσει παλαιότερων σχετικών ΚΥΑ) και απομακρυσμένων και παραμεθόριων περιοχών (άρθρο 19: σύμφωνα με παρ. 2, άρθρου 15 του Ν4024/2011).

Τον Μάιο του 2016 εκδόθηκε ερμηνευτική εγκύκλιος του Ν. 4354/2015 από το Υπουργείο Οικονομικών (βλ. επισυναπτόμενο 2) η οποία μεταξύ άλλων ορίζει τον τρόπο της μισθολογικής κατάταξης του προσωπικού το οποίο προσλαμβάνεται μετά την 1-1-2016.

Με δεύτερη ερμηνευτική εγκύκλιο (βλ. επισυναπτόμενο 3), το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε διευκρινήσεις και “Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.” εξηγώντας τι ισχύει με την κατάταξη και εξέλιξη του εν θέματι προσωπικού, αναφορικά και με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας του καθώς και των τίτλων σπουδών του .

Επισημαίνουμε ότι έπειτα και από την έκδοση του ν.4369/2016 (παρ. 4, άρθρο 26, σελ. 986-987) αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία του ιδιωτικού τομέα στη μισθολογική κατάταξη (βλ. επισυναπτόμενο 4).

Παραθέτουμε όλες τις Διατάξεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας σε έργα τρίτων (εργολάβους εκτέλεσης δημοσίων ή ιδιωτικών έργων) υπό την εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού ως πραγματικής δημόσιας προϋπηρεσίας, στο επισυναπτόμενο 5.

Σε κάθε περίπτωση για την προσμέτρηση της μισθολογικής εξέλιξης ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης αίτησης πράξης αναγνώρισης από την εκάστοτε Εφορεία.

Συνεπώς πρώτο μέλημα όταν προσλαμβανόμαστε σε μια υπηρεσία είναι η κατάθεση της αίτησης πράξης κατάταξης στο μισθολογικό κλιμάκιο ανάλογα με τα προσόντα μας.

Σημειώνουμε πως οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων θα πρέπει να καταθέτουν αίτηση στην υπηρεσία για την αναγνώριση και προσμέτρηση του/των μεταπτυχιακού/ων τίτλου/ων στη μισθολογική τους κατάταξη. Και σε αυτήν την περίπτωση ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης!

Θα θέλαμε, τέλος, να σας ενημερώσουμε ότι από 1/1/2018 λήγει το «πάγωμα» της μισθολογικής εξέλιξης για το υπηρετούν προσωπικό. (=δεν προσμετράται η διανυθείσα προϋπηρεσία κατά το διάστημα των ετών 2016-2017). Το ανωτέρω αφορά στο υπηρετούν προσωπικό κατά την έναρξη του νέου μισθολογίου Ν.4325/2015 και όχι στο νεοπροσληφθέν προσωπικό και ΜΟΝΟ για το διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2017. Ωστόσο, επειδή παρατηρείται το φαινόμενο κάποιες υπηρεσίες να μην προσμετρούν την προϋπηρεσία τόσο στο ανωτέρω διάστημα όσο και μεγαλύτερο, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε σχετικά τον Σύλλογο.

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων από την πρώτη στιγμή παρακολουθεί την εξέλιξη της εφαρμογής του νέου μισθολογίου, επισημαίνει τα λάθη και τις παρατυπίες και διεκδικεί την ορθή κατάταξη του προσωπικού με την προσμέτρηση του συνόλου της προϋπηρεσίας του και τα επιδόματα που δικαιούται.

Πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε στην εφαρμογή των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων μας και την δικαίωση των πολύχρονων αγώνων μας ενάντια σε κάθε πολιτική και ανήθικη, αυθαίρετη πράξη. Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Σύλλογο.

Στο πλαίσιο της διεκδίκησης της ορθής μισθολογικής κατάταξης των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ο Σ.ΕΚ.Α. καλεί τα μέλη του που εργάζονται σε έργα του ΥΠΠΟΑ να συμπληρώσουν και να αποστείλουν αίτηση πράξης κατάταξης (βλ. επισυναπτόμενο 6) στην υπηρεσία στην οποία απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν και να την κοινοποιήσουν στο Υπουργείο και τον Σ.ΕΚ.Α.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ για την αίτηση πράξης κατάταξης

Με κόκκινο (Σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν πρωτ. ……/….. αιτήσεώς μου), επισημαίνετε τον αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία της αρχικής αιτήσεως εφόσον αυτή υπάρχει. Σε περίπτωση νέας αίτησης διαγράφετε την πρόταση.

Με πράσινο (βλ. συνημμένη απόφαση Υπηρεσιακού συμβουλίου), επισημαίνετε στην αίτησή σας τη σχετική απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εφόσον την κατέχετε. Σε αντίθετη περίπτωση το διαγράφετε και καταθέτετε νέα αίτηση αναγνώρισης συνάφειας του μεταπτυχιακού στην υπηρεσία που πρόκειται να αναλάβετε υπηρεσία.  

 

B) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ

 

Έπειτα από διάφορα προβλήματα που έχουν καταγραφεί σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο πλαίσιο των προκηρύξεων ΙΔΟΧ προσωπικού σε έργα αυτεπιστασίας του ΥΠΠΟΑ θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα κάτωθι:

  1. Φωτοαντίγραφα εγγράφων από δημόσιο φορέα δεν χρειάζονται επικύρωση (π.χ. πτυχίο, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις, αστυνομική ταυτότητα, ΔΟΑΤΑΠ κ.ά.).

  2. Τα πιστοποιητικά των ξένων γλωσσών ή εγγράφων σε άλλη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ στην περίπτωση μετάφρασης από δικηγόρο, αυτός πρέπει να βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε 1.

  3. Στην περίπτωση των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας στο πλαίσιο των ιδιωτικών έργων αν και είναι επαρκής η βεβαίωση της οικείας εφορείας μαζί με την ασφαλιστική ενημερότητα, λόγω κωλυμάτων που έχουν παρατηρηθεί κατά τόπους, καλό είναι να επισυνάπτετε και την βεβαίωση του ιδιώτη (φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από δικηγόρο).

  4. Στην περίπτωση που έχετε λάβει συνάφεια του μεταπτυχιακού σας από υπηρεσιακό συμβούλιο καλό είναι να την επισυνάπτετε μαζί με τα αντίγραφα των μεταπτυχιακών τίτλων για την ενίσχυση της ορθής μοριοδότησής τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε δικηγόρο επικυρώνουμε το φωτοαντίγραφο εγγράφου ως γνήσιο αντίγραφο και στην προκήρυξη καταθέτουμε φωτοαντίγραφο της επικύρωσης του δικηγόρου. Επικύρωση εγγράφων μπορεί να γίνει και στα ΚΕΠ.

1 Επίσημη μετάφραση: Υπουργείο Εξωτερικών, ή Πρεσβεία ή προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα, ή Δικηγόρο (Κώδικας Δικηγόρων- άρθρο 36 ν.4194/2013/ΦΕΚ208/27/09/2013/τ.Α’) ή έμμισθο διερμηνέα (διορισμένος βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914)

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Misthologio_Dimosiou_Nomos_4354-2015.pdf

2. Ermineutiki_Egiklios_Misthologiou.pdf

3. Ermineutiki_Egiklios_Paroxi_Odigion_gia_Orthi_Misthologiki_Katataksi_IDOX.pdf

4. Nomos_4369-2016.pdf

5. Diataksis_Anagnorisis_Proipiresias_se_Erga_Triton.pdf

6. Aitisi_Misthologikis_Katataksis.pdf

 

 

Πανελλαδική στάση εργασίας ΣΕΚΑ την Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου,

από τις 11:30 μέχρι τη λήξη της βάρδιας.

 

Διεκδικούμε το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας!

 

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) συμμετέχει με στάση εργασίας από τις 11:30 μέχρι τη λήξη της βάρδιαςστην 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ για την προσεχή Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου, και στην κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας για όλους τους εργαζόμενους σε ΒΑΕ, για όλους τους εργαζόμενους που λαμβάνουν ή διεκδικούν να λάβουν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Συντονίζουμε τον βηματισμό μας με τους αγωνιζόμενους συναδέλφους μας στο ΥΠΠΟΑ και διεκδικούμε:

1. Καμία νέα περικοπή και υποβάθμιση στο ανθυγιεινό επίδομα.

2. Επέκταση του ανθυγιεινού στις κατηγορίες και ειδικότητες που το δικαιούνται και έχουν ως τώρα εξαιρεθεί. Η ειδικότητα των αρχαιολόγων, είναι μία από αυτές. Αναγνώριση και καταβολή του ανθυγιεινού επιδόματος στους έκτακτους αρχαιολόγους και σε όλους τους ΙΔΟΧ του ΥΠΠΟΑ που το δικαιούνται.

3. Παράλληλα, επέκταση στους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου, όλων των δικαιωμάτων που σήμερα αναγνωρίζονται στους μόνιμους συναδέλφους. Άμεση εξίσωση των δικαιωμάτων των ΙΔΟΧ εργαζομένων με τους μόνιμους και ΙΔΑΧ συναδέλφους.

4. Υπολογισμός των ΒΑΕ για μειωμένο χρόνο συνταξιοδότησης.

5. Πλήρης κάλυψη των εργασιακών χώρων του ελληνικού δημοσίου με τους απαραίτητους ιατρούς εργασίας και εθνικούς υπεύθυνους ασφαλείας, καθώς και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια των εργαζομένων.

6. Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους. Μαζικές προσλήψεις για να καλυφθούν οι γιγαντωμένες ανάγκες του υπουργείου Πολιτισμού. Καμία απόλυση συμβασιούχου.

Αθήνα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12:00 στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Πανεπιστημίου 37

Επικείμενη συνάντηση ΣΕΚΑ με ΣΑΤΕ για την υπόθεση της υπογραφής ΣΣΕ

Συνεχίζουμε τη συγκέντρωση υπογεγραμμένων συμβάσεων!

 

 

 

Την προσεχή Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018, αντιπροσωπεία του ΔΣ του Σ.ΕΚ.Α. θα συναντηθεί με αντιπροσωπεία του Σ.Α.Τ.Ε., για μια συζήτηση που σκοπό έχει να αποτελέσει την έναρξη διαπραγματεύσεων για την υπογραφή καινούριας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Το σημαντικό αυτό βήμα στην προσπάθεια του Σ.ΕΚ.Α. πραγματοποιείται μια 6ετία μετά το προηγούμενο ανάλογο εγχείρημα και σειρά προσκλήσεων προς τον Σ.Α.Τ.Ε. (το 2012), και είναι αναγκαίο να υποστηριχτεί από όλα τα μέλη του Συλλόγου.

Η ουσιαστικότερη στήριξη στις διεκδικήσεις μας είναι η συσπείρωση στον Σύλλογό μας, η προάσπιση των κεκτημένων μας, η υποστήριξη των συλλογικών μας αποφάσεων.

Κανένας συνάδελφος εκτός Συλλόγου! Κανένας συνάδελφος μόνος του! Να συμβάλουμε με την αποφασιστικότητά μας τόσο στους χώρους εργασίας μας όσο και στον στίβο των συνδικαλιστικών μας διεκδικήσεων, στη διατήρηση και διαφύλαξη των δικαιωμάτων μας!

Καλούμε όλους τους συναδέλφους που έχουν εργαστεί με τη Συλλογική Σύμβαση στα έτη 2015-2018 να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου μας () αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασής τους, ώστε να είμαστε και σε θέση να αποδείξουμε εμπραγμάτως, αν αμφισβητηθεί από την πλευρά της εργοδοσίας, την έως τώρα ισχύ και γενικευμένη εφαρμογή της παρούσας ΣΣΕ. 

Σημειώνουμε ότι έχει αξία να προωθηθούν ακόμα και οι συμβάσεις εκείνες που έχουν υπογραφεί με όρους που ταυτίζονται ή προσεγγίζουν εκείνους που προβλέπει η Συλλογική Σύμβαση του Συλλόγου μας, έστω κι αν ο όρος «Σ.ΕΚ.Α.» δεν αναφέρεται ρητώς στις συμβάσεις αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, η συγκέντρωση υπογεγραμμένων συμβάσεων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση όλων των μελών μας που διεκδικούν να εργαστούν με τους όρους που προβλέπει η σύμβασή μας.

Όλα τα προσωπικά στοιχεία των μελών μας που αναγράφονται στις συμβάσεις θα προστατευτούν και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.

Η υποστήριξη του Συλλόγου και με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις από όσα περισσότερα μέλη μας, είναι πολύ σημαντική.

Ανοιχτή επιστολή ΣΕΚΑ

ενάντια στην απαίτηση ειδίκευσης στις προκηρύξεις του ΥΠΠΟΑ

 

 

Από τις αρχές του 2018 έχει καταγραφεί μια σημαντική αύξηση του αριθμού των προκηρύξεων του ΥΠΠΟΑ συμβάσεων ορισμένου χρόνου, οι οποίες θέτουν σε βάρος των συναδέλφων που θα θελήσουν να διεκδικήσουν εργασία ως προαπαιτούμενη την ειδίκευση σε κάποιον τομέα της αρχαιολογικής γνώσης.

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις προκηρύξεις των ΕΦΑ

Πέλλας (Αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛ/88521/60379/779 της 01/03/2018 με απαίτηση ειδίκευσης στην Κλασική Αρχαιολογία),

Χαλκιδικής-Αγίου Όρους (Αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΧΑΓΟΡ/245138/175512/2446 της 24/05/2018 με απαίτηση ειδίκευσης στη Βυζαντινή Αρχαιολογία),

Ρεθύμνου (Αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΡΕΘ/Τ∆ΟΥ/279496/200287/3151/367 της 12/06/2018 με απαίτηση ειδίκευσης στην Προϊστορική Αρχαιολογία),

Καρδίτσας (Αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΡ/Τ∆ΟΥ/296088/212367/2058/895 της 20/06/2018 με απαίτηση ειδίκευσης στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία),

Βοιωτίας (Αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΒΟΙΩ/311214/223328/2964 της 27/06/2018 με απαίτηση ειδίκευσης στη Βυζαντινή-Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία),

Αιτωλοακαρνανίας-Λευκάδας (Αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ//ΕΦΑΑΙΤ/320230/229802/3191 της 03/07/2018 με απαίτηση ειδίκευσης στην οργάνωση αρχαιολογικών εκθέσεων και μουσειακών συλλογών).

 

Ο Σύλλογός μας κατήγγειλε τις προκηρύξεις αυτές, οι οποίες θέτουν αυτομάτως εκτός δυνατότητας εργασίας όλους τους συναδέλφους που δεν έχουν τις απαιτούμενες ειδικεύσεις, ζήτησε την ανακοινοποίησή τους στο ορθόν, ενώ έχει επιφυλαχθεί να μεταφέρει την καταγγελία στον επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης σε περίπτωση μη ανακοινοποίησης επί το ορθόν.

Με απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης, ο ΣΕΚΑ έχει τοποθετηθεί κατηγορηματικά και στο παρελθόν ενάντια στην απαίτηση ειδίκευσης στις προκηρύξεις του ΥΠΠΟΑ για συμβάσεις αρχαιολόγων ΙΔΟΧ, κωδικοποιώντας μια επιχειρηματολογία:

 

Πρώτον, επειδή δεν δίνεται η ευκαιρία σε νέους αρχαιολόγους, άνευ ειδίκευσης, να εργαστούν και να αποκτήσουν εμπειρία.

Δεύτερον, επειδή δεν δίνεται η δυνατότητα, ακόμα και σε αρχαιολόγους με εργασιακή εμπειρία ή/και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σε εξειδικευμένο πεδίο, να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας σε τομέα πέραν της εμπειρίας/ειδίκευσής τους.

Τρίτον, επειδή αίρεται η εμπειρική διαπίστωση ότι στην πλειονότητα των ανασκαφών δε συναντάται μία μόνο ιστορική περίοδος αλλά πολλές.

Τέταρτον, επειδή τίθεται υπό αμφισβήτηση η καθολικότητα και ενιαιότητα της ανασκαφικής μεθοδολογίας.

Πέμπτον, διότι εισάγεται η λογική της διάσπασης της συνοχής της αρχαιολογικής επιστήμης ως ενιαίας και της κατάτμησής της σε ανά ιστορικές περιόδους τομείς.

 

Στη συγκυρία, είναι ανάγκη να επανέλθουμε στο πρόβλημα, επισημαίνοντας με έμφαση ότι:

 

1. Η απαίτηση ειδίκευσης πρακτικώς ισοδυναμεί με πρόθεση του ΥΠΠΟΑ να ακυρώσει το πτυχίο αρχαιολογίας, καθώς και το καθολικό αίτημα του κλάδου μας που συμπυκνώνεται αποφθεγματικά σε μια φράση: “μοναδική προϋπόθεση εργασίας μας, το πτυχίο μας”.

 

2. Η εν πολλοίς συμβατική διάκριση των μονίμων και ΙΔΑΧ συναδέλφων μας σε ειδικότητες (πχ. ΠΕ Αρχαιολόγων Προϊστορικών-Κλασικών ή ΠΕ Αρχαιολόγων Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών), πόσο μάλλον περαιτέρω διαίρεση (πχ. ΠΕ Αρχαιολόγων Προϊστορικών, ΠΕ Αρχαιολόγων Κλασικών, κ.ο.κ.) ΔΕΝ έχει πεδίο της τους ΙΔΟΧ αρχαιολόγους. Το ίδιο το Οργανόγραμμα 2018 ΔΕΝ διαιρεί την ενιαία ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγος των συμβασιούχων αρχαιολόγων, και μόνον αυθαίρετος, όσο και παράτυπος είναι ο τεμαχισμός της ειδικότητας από το ΥΠΠΟΑ και τις ΕΦΑ.

Σύμφωνα εξάλλου και με την προτροπή του ίδιου του υφυπουργού, κ. Στρατή, προς την αντιπροσωπεία του ΣΕΚΑ στη συνάντηση της 16-05-18, το ΥΠΠΟΑ, η ΓΔΑΠΚ και οι ΕΦΑ θα πρέπει να θεωρούν δεδομένες τις ενστάσεις μας (και) στις προκηρύξεις, όταν κι αυτό ακόμη το Οργανόγραμμα καταπατάται σε βάρος μας.

 

3. Με δεδομένο ότι η εξειδίκευση πιστοποιείται είτε με σχετικό μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (συνεπώς το ΥΠΠΟΑ, με τις νέου τύπου προκηρύξεις τους, πρακτικώς υποχρεώνουν τους αρχαιολόγους σε μεταπτυχιακές σπουδές), είτε με εργασιακή προϋπηρεσία-εμπειρία πολλών μηνών (σε περιόδους εκτεταμένης ανεργίας), ουσιαστικά το κριτήριο της ειδίκευσης μετατρέπεται στο “επιστημονικό άλλοθι” της πολιτείας, να ρίχνει τις ευθύνες της ανεργίας στο έκτακτο προσωπικό, αντί να τις αναλαμβάνει η ίδια, ανοίγοντας θέσεις εργασίας για να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες του Πολιτισμού και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Από μια πιο καθαρή πολιτική σκοπιά, η απαίτηση της ειδίκευσης -από μια πολιτεία που βγάζει στο σφυρί τόπους ιστορικής αξίας (βλ. Θερμοπύλες) και τόπους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (βλ. Ελληνικό)- δεν είναι τίποτα περισσότερο από υποκρισία.

 

4. Απαντώντας (ομολογουμένως πολύ επιφανειακά) στις ενστάσεις μας, οι ΕΦΑ υποστήριξαν ότι προχώρησαν στις συγκεκριμένες προκηρύξεις με τη σύμφωνη γνώμη της ΓΔΑΠΚ (οπότε εδώ πρέπει να αναλάβει και η Γενική Διεύθυνση τις ευθύνες της), ενώ θεώρησαν σκόπιμο να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της παρατυπίας τους -όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς- με το σκεπτικό ότι ...την παρατυπία αυτή την διαπράττουν κι άλλες Εφορείες (!).

 

5. Αλήθεια, και για να στερήσουμε κι αυτό το τελευταίο -έστω καλοπροαίρετο- επιχείρημα των ΕΦΑ που δηλώνουν ότι βγάζουν προκήρυξη π.χ. με απαίτηση ειδίκευσης στην Κλασική Αρχαιολογία διότι έχουν ενδιαφέρον στη βαθιά επιστημονική μελέτη της “ελληνιστικής κεραμικής στην τάδε περιοχή” (αναφερόμαστε σε πραγματικό παράδειγμα), πόσο άραγε εξυπηρετούνται από έναν συμβασιούχο αρχαιολόγο με (το τυπικώς κατάλληλο γι' αυτές) μεταπτυχιακό στη μελέτη “Ιερών της Γεωμετρικής περιόδου στη δείνα περιοχή”, ή με μεταπτυχιακό στη “Ρωμαϊκή γλυπτική” σε άλλη, μέσα σ' όλα, περιοχή;

 

Ας γνωρίζουν οι ΕΦΑ και η ηγεσία του ΥΠΠΟΑ ότι με τις προκηρύξεις που απαιτούν ειδίκευση

α) όχι μόνο δεν κατορθώνουν, καταφανώς, αυτό που διατείνονται ότι ειλικρινώς επιδιώκουν

β) όχι μόνο δίνουν (δικαιολογημένα) πεδίο για σχολιασμούς ως προς τα πραγματικά κίνητρά τους

γ) όχι μόνο έρχονται αντίθετες στο ομόθυμο αίτημα ενός κλάδου, να μην είναι προαπαιτούμενη, αλλά μοριοδοτούμενη, η ειδίκευση στις προκηρύξεις (σημειωτέον: πρόκειται για το αίτημα ενός κλάδου ο οποίος βρίθει συναδέλφων με μετα-πτυχιακούς τίτλους σπουδών)

δ) όχι μόνο γίνονται φορείς αδικίας, διακρίσεων και αποκλεισμών, σε βάρος συναδέλφων τους,

αλλά και

ε) δίνουν “εκ των έσω” χτύπημα στα εργασιακά δικαιώματα των εκτάκτων αρχαιολόγων.

 

Καλούμε το ΥΠΠΟΑ να σταματήσει τώρα τη σύνταξη και έκδοση προκηρύξεων με προαπαιτούμενο προσόν την ειδίκευση