Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Ανακοινώσεις

Σ.ΕΚ.Α.

Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων

Τ.Θ. 30084

Τ.Κ. 10033, Αθήνα

Fax210 3816584, Κιν. 6977509501

Emailsekarchaeologists@gmail .com,http://www.seka.net.gr

Αναφορικά με το θέμα των υπερ-εξ-ειδικεύσεων στις προκηρύξεις του ΥΠΠΟΑ,

και σε ό,τι αφορά στους αρχαιολόγους

Αξιότιμοι κ.κ.,

θέτουμε υπόψιν σας το «Υπόδειγμα προκήρυξης ΕΣΠΑ»υνημμένο 1) το οποίο είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΔΕΠΟΛ, και στην ενότητα «Οδηγοί»

http://ep.culture.gr/el/Pages/odigoi.aspx

Σύμφωνα με το πλέον πρόσφατο υπόδειγμα αυτό, με ημερομηνία 06/2017, και τίτλο αρχείου «2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που Εκτελούνται με τη Μέθοδο της Αυτεπιστασίας για το ΕΣΠΑ 2014-2020» υποδεικνύεται ο κατηγορηματικός τρόπος με τον οποίο οι ειδικότητες έχουν θέση στις προκηρύξεις.

Όπως μπορείτε να διαπιστώστε, η ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγος ΔΕΝ επιδέχεται περαιτέρω κατάτμησης στις προκηρύξειςσε αντίθεση με άλλες ειδικότητες.

Θεωρούμε απολύτως μονοσήμαντο το περιεχόμενο του δεύτερου κελιού.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ Αρχαιολόγοι

ΠΕ Μηχανικοί ειδικότητας […] με εξειδίκευση στην […]

(π.χ. οι Αρχιτέκτονες στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων)

ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

ΠΕ Πληροφορικής με εξειδίκευση στην […]

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας.....με εξειδίκευση σε …(υλικό)

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους

ΤΕ Μηχανικοί ειδικότητας […] με εξειδίκευση στην […]

ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

ΔΕ Σχεδιαστές με εξειδίκευση στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων

ΔΕ Εργατοτεχνίτες

ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

ΥΕ Εργάτες

Επιπλέον, επειδή έχει σημειωθεί επανειλημμένη όσο και σφαλερή ερμηνεία του Οργανισμού του 2018, επισυνάπτουμε το ίδιο το αρχείο με τον Οργανισμό 2018 του ΥΠΠΟΑ (συνημμένο 2).

Τονίζουμε ότι η διάκριση στις ειδικότητες «Κλασικών-Προϊστορικών Αρχαιολόγων» και «Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών Αρχαιολόγων» αφορά ρητώς τις «οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού» και το «προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)».

Παρακαλούμε αναζητήστε την μονοσήμαντη επαλήθευση στις σελίδες 361 και 366.

Η πολιτεία και το ΥΠΠΟΑ αποφάσισαν και υλοποίησαν το 2014 την ενοποίηση των Εφορειών Αρχαιοτήτων (συνημμένο 3, άρθρο 18,4, σελ. 5544), επιχειρηματολογώντας για την ενότητα του αρχαιολογικού αντικειμένου. Σήμερα, πολλές προκηρύξεις του ΥΠΠΟΑ κατακερματίζουν την ενότητα αυτή, καθώς και το πτυχίο της αρχαιολογίας. Την ίδια ώρα, όλες οι προκηρύξεις του ΥΠΠΟΑ απαιτούν από τους συμβασιούχους, ως απαραίτητες μάλιστα προϋποθέσεις εργασίας τους, την άριστη γνώση ξένης γλώσσας καθώς και τον χειρισμό Η/Υ (προϋποθέσεις που δεν έχουν απαιτηθεί, και σωστά, ούτε από τους προϊσταμένους των Εφορειών). Προκλητική επίσης αδικία και διάκριση σε βάρος των συμβασιούχων είναι το γεγονός ότι δεν προσμετράται το σύνολο της προϋπηρεσίας τους (σε αντίθεση με τον δίκαιο τρόπο υπολογισμού της προϋπηρεσίας όπως αυτός εφαρμόζεται για τους μόνιμους και ΙΔΑΧ συναδέλφους αρχαιολόγους).

Σε ό,τι αφορά στην τοποθέτηση του Συλλόγου μαςειδικά στον επιζήμιο ρόλο των εξειδικεύσεων στις προκηρύξεις, επισυνάπτουμε εκτεταμένα κομμάτια από την ανοιχτή επιστολή του Συλλόγου μας με ημερομηνία 01-08-18, με την οποία αναπτύσσεται η επιχειρηματολογία μας ενάντια σε τέτοιου είδους παράνομες, όσο και αντεργατικές, προκηρύξειςυνημμένο 4).

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων επιφυλάσσεται να προστατεύσει με κάθε θεμιτό τρόπο τα δικαιώματα των μελών του, καταγγέλλοντας την καταπάτηση του δικαιώματός μας στην εργασία, αλλά και την κατά βούληση ελαστική ερμηνεία των νόμων, η οποία δίνει έδαφος σε αυθαιρεσίες όσον αφορά στις δυσεύρετες πλέον προκηρύξεις έκτακτου προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.

Παρότι ο ΣΕΚΑ έχει επανειλημμένως εκφράσει κατά το παρελθόν στις πλείστες των περιπτώσεων και στο ισχύον, ανεπαρκές και αναντίστοιχο των δυνατοτήτων του, πλαίσιο λειτουργίας του ΥΠΠΟΑ το αντεργατικό και αντιεπιστημονικό περιεχόμενο των ειδικεύσεων, είναι, ατυχώς, αναπόφευκτο να δοθεί και μία νομολογικού τύπου απάντηση στην εσφαλμένη εφαρμογή του, ούτως ή άλλως, αντεργατικού νομικού πλαισίου του κράτους. Ο ΣΕΚΑ θα συνεχίζει να παλεύει για μαζικές προσλήψεις μόνιμων αρχαιολόγων με μόνο κριτήριο πρόσληψης το πτυχίο.

 

 

ΑΡΧΕΙΑ: 1 Υπόδειγμα προκύρηξης ΕΣΠΑ

              2 Οργανισμός ΥΠΠΟΑ 2018

              3 Οργανισμός ΥΠΠΟ 2014

              4 Ανοιχτή επιστολή ΣΕΚΑ

 

 


Να δώσει τέλος η ΔΕΔΔΗΕ στις καθυστερήσεις καταβολής δεδουλευμένων!

 

Ως «κύριος» πολλών έργων στα οποία εργάζονται συνάδελφοι αρχαιολόγοι και άλλες ειδικότητες, η ΔΕΔΔΗΕ καταγράφει σημαντικές καθυστερήσεις σε καταβολές όχι απλώς δεδουλευμένων, αλλά και δεδικασμένων με θετική για τους εργαζόμενους έκβαση, ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2018.

Οι καθυστερήσεις της ΔΕΔΔΗΕ στην καταβολή των δεδουλευμένων, σύμφωνα και με τη σχετική της δήλωση, είναι τόσο μεγάλες, που, ατυχώς, συναγωνίζονται εκείνες του ΤΟΞΟΤΗ, μιας εκ των «αναδόχων» η οποία τους προηγούμενους μήνες κατέγραψε επίσης σημαντικότατες καθυστερήσεις και χρονικές μεταθέσεις επί μεταθέσεων στις πληρωμές των εργαζομένων.

Καλούμε τη ΔΕΔΔΗΕ να καταβάλει τις οφειλές στους συναδέλφους αρχαιολόγους, καθώς και όλα τα οφειλόμενα προς όλες τις ειδικότητες. Είναι υπόλογη για τις επιλογές των αναδόχων της, είναι υπεύθυνη, ως «κύριος» των έργων, να διασφαλίζει την μισθοδοσία του προσωπικού και την απρόσκοπτη καταβολή της.

Καλούμε τις εμπλεκόμενες ΕΦΑ να εξετάσουν το ενδεχόμενο σήματος διακοπής των εργασιών, προστατεύοντας τους εργαζόμενους από πολύμηνες καθυστερήσεις πληρωμών και περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής των νομικά κατοχυρωμένων οφειλών δεδουλευμένων.

 

Ζητάμε από τη ΔΕΔΔΗΕ την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων!

Καλούμε σε παράσταση διαμαρτυρίας, την Τετάρτη, 12:30,

στα κεντρικά της ΔΕΔΔΗΕ, Λεωφόρος Συγγρού 47, στην Αθήνα


Έκτακτη Γενική Συνέλευση

και Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση ΣΕΚΑ

στην Αθήνα, Κυριακή 17 Μαρτίου 2019

Εκλογές ΣΕΚΑ, Κυριακή 7 Απριλίου 2019

 

 

Κυριακή 17 Μαρτίου, 10:30-13:30

Το ΔΣ του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην Αθήνα, στο Κτήριο του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων, Αγίας Φιλοθέης 5Β (πίσω από τη Μητρόπολη Αθηνών).

Κύριο θέμα στη ημερήσια διάταξη θα αποτελέσει η ενημέρωση για τις εξελίξεις με την υπογραφή ΣΣΕ και η πρόταση του Μεσολαβητή στο πλαίσιο του ΟΜΕΔ.

Όσα μέλη μας επιθυμούν να προτείνουν κάποιο θέμα για να ενταχθεί στη ημερήσια διάταξη, παρακαλούνται να το δηλώσουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Συλλόγου () έως και την Πέμπτη14/03/2019.

 

Κυριακή 17 Μαρτίου, 13:30-15:00 

Την ίδια ημέρα, αμέσως μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, και στον ίδιο χώρο, θα πραγματοποιηθεί και η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου, η οποία περιλαμβάνει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του ΔΣ για την τελευταία 2ετία καθώς και την εκλογή της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Παρακαλούμε τα μέλη μας εκτός Αττικής που επιθυμούν να παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Συλλόγου έως την Πέμπτη14/03/2019 προκειμένου να διαμορφώσουμε συνολική εικόνα των μετακινήσεων, ώστε να συμβάλουμε ως Σύλλογος, όσο το δυνατόν, στα έξοδα αυτά.

 

Κυριακή, 7 Απριλίου, ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕΚΑ

Οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή, 7 Απριλίου 2019 στη Αθήνα και στα παραρτήματα του Συλλόγου.Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις με τις ακριβείς ώρες και όλα τα σημεία της επικράτειας στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες.

Για τη συμμετοχή σας στις εκλογές θα πρέπει να είστε οικονομικά τακτοποιημένοι για το τρέχον έτος και να έχετε μαζί σας το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και το βιβλιάριο ασθενείας του Ι.Κ.Α. (όσοι διαθέτουν).

Υποψηφιότητες    

Καλούμε όσα μέλη μας επιθυμούν ναθέσουν υποψηφιότητα είτε για τα διοικητικά όργανα τουΣυλλόγου (Διοικητικό Συμβούλιο,Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος στο οποίοανήκουν, Ελεγκτική Επιτροπή),είτε για την εκπροσώπηση τουΣυλλόγου μας στα δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα (Ομοσπονδία και Εργατικό Κέντρο) στα οποία υπάγεται ο ΣΕΚΑ,να αποστείλουν την αίτησή τους με όλα τα προσωπικά τους στοιχείαστο sekarchaeologists@gmail.comαπό την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 μέχρι και την Τρίτη 2 Απριλίου 2019.

 

Εγγραφές

Εγγραφές νέων μελών που θα έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του ΣΕΚΑ της 7ης Απριλίου 2019, μπορούν να πραγματοποιούνταιμέχρι και την Τρίτη 2 Απριλίου 2019.

 

Καθώς ο Σ.ΕΚ.Α. είστε εσείς, τα μέλη του, η παρουσία σας στις συλλογικές μας διαδικασίες είναι απαραίτητη.

Ενημέρωση για τη συνάντηση αντιπροσωπειών ΣΕΚΑ-ΣΑΤΕ στις 19/02/19


Την Τρίτη, 19/02, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση αντιπροσωπειών ΣΕΚΑ και ΣΑΤΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας μεσολάβησης στον ΟΜΕΔ. Για την ίδια ημέρα, ο Σύλλογός μας είχε προκηρύξει στάση εργασίας, με παραστάσεις διαμαρτυρίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο.

Στη συζήτηση με τον ΣΑΤΕ, από την πλευρά του ΣΕΚΑ αναπτύχθηκαν τα αιτήματα του Συλλόγου για τους όρους εργασίας της νέας ΣΣΕ που διεκδικούμε, το θεσμικό και μισθολογικό πλαίσιο (κλιμάκια, επιδόματα, άδειες, κλπ.), όπως αυτά έχουν αποφασιστεί από τις γενικές μας συνελεύσεις και τις συλλογικές μας διαδικασίες.

Ο ΣΑΤΕ επανέφερε το ζήτημα της μη αντιπροσωπευτικότητάς του στην περίπτωση που θα υπογράψει μόνος του με τον ΣΕΚΑ, ενώ ούτως ή άλλως αμφισβήτησε δομικά τη δυνατότητά του να υπογράφει ΣΣΕ με τον Σύλλογό μας, επικαλούμενος το γεγονός πως οι εταιρίες-μέλη του μπορεί μεν να πληρώνουν τους αρχαιολόγους, αλλά αυτό το κάνουν ως μεσολαβητές, και όχι με δικές τους δαπάνες.

Στη βάση αυτών των δύο πρώτων σαθρών επιχειρημάτων (τα οποία αναιρούνται καταρχάς από τις προηγούμενες υπογραφείσες συμβάσεις ΣΕΚΑ-ΣΑΤΕ), ο ΣΑΤΕ κατέληξε, και πάλι με ασύνδετο και ανακόλουθο τρόπο, στην τιμωρητική προς τον ΣΕΚΑ αντιπρόταση, σύμφωνα με την οποίαδεν προτίθεται να αποδεχτεί τίποτα περισσότερο από τα ελάχιστα καθοριζόμενα από την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας.

Συνολικά η στάση του ΣΑΤΕ είναι εχθρική προς τις διεκδικήσεις μας, εκδικητική σε βάρος του ΣΕΚΑ για τη μη πρόσκληση άλλων εργοληπτικών συνδέσμων, στοιχισμένη και συντονισμένη με την επίθεση που δέχονται από την εργοδοτική πλευρά όλα τα σωματεία και οι ομοσπονδίες που προσπαθούν στη συγκυρία να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Έως της 15/03, και με δεδομένο ότι ΣΕΚΑ και ΣΑΤΕ δεν έχουν συμφωνήσει στους όρους υπογραφής ΣΣΕ, ο μεσολαβητής θα υποβάλει την δική του -μη δεσμευτική- πρόταση προς τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη.

Ο Σύλλογός μας, μετά από αρκετά χρόνια βρίσκεται ξανά κοντά στην υπογραφή ΣΣΕ. Είτε η πρόταση του μεσολαβητή είναι θετική είτε όχι, αυτή δεν αποτελεί το τέλος των διεκδικήσεων μας. Αποτελεί μια αφορμή, ένα ακόμη σκαλί το οποίο θα αξιοποιήσουμε στη συνολική, συλλογική προσπάθειά μας για να προασπίσουμε τα κεκτημένα μας και να διεκδικήσουμε όλα όσα θεωρούμε δίκαια. Ενισχύοντας την προσπάθειά μας, θα χρειαστεί να επιδείξουμε ακόμη μεγαλύτερη συσπείρωση στον Σύλλογο, ακόμα μεγαλύτερη αγωνιστική πίεση με κλιμακούμενες ενέργειες και δράσεις για την υποστήριξη των διεκδικήσεών μας.

Η αντεργατική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ σε 3 πράξεις

(με αφορμή ορισμένες εξελίξεις στη ΔΔΕΑΜ)

 

Πράξη πρώτη

Στις 17/12/18, ο υφυπουργός Πολιτισμού, κ. Στρατής, υποδεχόταν αντιπροσωπεία του ΣΕΚΑ στην οποία συμμετείχαν δύο απολυμένες συνάδελφοι από την ψηφιοποίηση κινητών μνημείων της ΔΔΕΑΜ. Η προγραμματισμένη συζήτηση αφορούσε, ακριβώς, τις απολύσεις στη ΔΔΕΑΜ.

Μεταξύ άλλων, ο κ. υφυπουργός παραδέχτηκε ότι στους θερινούς σχεδιασμούς του ΥΠΠΟΑ υπήρχε η πρόβλεψη, και η οικονομική δυνατότητα, να συνεχίσουν οι 57 συνάδελφοι της ΔΔΕΑΜ την εργασία τους χωρίς διακοπή μέχρι τουλάχιστον τον Ιανουάριο του 2019.

Τελικώς όμως το ΥΠΠΟΑ έκρινε ότι 2 επιπλέον μήνες εργασίας δεν θα έσωζαν κανέναν (!), ούτε τους εργαζόμενους, ούτε το έργο, και έτσι αποφάσισε το αιφνίδιο εργασιακό τέλος σε βάρος των συναδέλφων της ψηφιοποίησης τον Νοέμβριο του 2018, και με τα δεδομένα αυτά, στην πραγματικότητα, το τέλος και του ίδιου του έργου.

Και τι είναι 2 μήνες εργασίας για 57 ανθρώπους; Για την ηγεσία του ΥΠΠΟΑ, προφανώς, τίποτα.

 

Πράξη δεύτερη

Στις 15/01/19 οι απολυμένοι της ΔΔΕΑΜ κέρδιζαν δικαστικώς το δικαίωμά τους στην εργασία, με την Πρόεδρο του Δικαστηρίου να βγάζει θετική απόφαση και να εκδίδει προσωρινή διαταγή (εντολή επιστροφής των συναδέλφων στις θέσεις τους) μέχρι τις 29/03/19, οπότε και θα επανεξεταστεί με ασφαλιστικά μέτρα η ίδια υπόθεση.

Ένα δεδομένα συντηρητικό ακροατήριο όπως είναι αυτό της αίθουσας ενός δικαστηρίου, άκουσε το αίτημα και τα επιχειρήματα των απολυμένων, άκουσε το αίτημα και τα αντεπιχειρήματα των νομικών του Δημοσίου (αξίωναν να μη συνεχίσουν οι συνάδελφοι την εργασία τους), και δικαίωσε τους πρώτους. Αξίζει να σημειωθεί το εξής: Η Πρόεδρος του Δικαστηρίου εύστοχα επεσήμανε και προς τις δύο πλευρές των αντιδίκων, ότι η αγωνία των συναδέλφων της ΔΔΕΑΜ για το ενδεχόμενο αποτυχίας του έργου, θα όφειλε να είναι αγωνία του Δημοσίου (!). Δεν ήταν.

Η Πρόεδρος του Δικαστηρίου λοιπόν βγήκε ...«από τα αριστερά» στο ΥΠΠΟΑ και στην αντεργατική πολιτική που αυτό χάραξε (και) στην περίπτωση των συναδέλφων της ΔΔΕΑΜ. Πράγματι, τέτοια στάση δεν περιποιεί την παραμικρή τιμή για την ηγεσία του ΥΠΠΟΑ, πόσο μάλλον για την ηγεσία του ΥΠΠΟΑ τής υποτιθέμενης «αριστερής» διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ασφαλώς σε τίποτα δεν υστερεί από όλες τις προηγούμενες.

 

Πράξη τρίτη

Η Υπουργός Πολιτισμού, κα Ζορμπά, έκρινε ότι 2,5 μήνες προσωρινής εργασίας (δηλαδή από τις 16/01/19 μέχρι τις 29/03/19) για τους δικαιωμένους δικαστικά συναδέλφους της ΔΔΕΑΜ είναι πολλοί, και αποτελούν οικονομικό πλήγμα στο Δημόσιο συμφέρον (!).

Έμπλεη εκδικητικότητας, σε μια πρωτόγνωρη στα δικαστικά χρονικά ενέργεια, ζήτησε να υποβληθεί ένσταση ως προς το προσωρινό διάστημα εργασίας των συναδέλφων, και πέτυχε να το μειώσει κατά έναν μήνα, μέχρι δηλαδή τις 26 Φεβρουαρίου 2019.

Αλήθεια, αν αυτό δεν είναι μικροπρέπεια, όσο και λυπηρή αντεργατική κατάντια της ηγεσίας του ΥΠΠΟΑ, τότε τι είναι;

Οι «πράξεις» αυτές αποτελούν αφορμή για εμάς, για να επανέλθουμε στο ζήτημα της μόνιμα αντεργατικής στάσης του υπουργείου και της κυβέρνησης.

Απέναντι σε τέτοιες πολιτικές, τα επιχειρήματα που μας καλούν πολλά μέλη μας να αναπτύξουμε απέναντι στις διάφορες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, προκειμένου να τους αποδείξουμε το παράλογο όσο και άδικο του τρόπου λειτουργίας τους, μπορούν να αξιοποιηθούν μέχρι έναν βαθμό.

Το ίδιο το ΥΠΠΟΑ, και συνεπώς η κυβέρνηση, γνωρίζει ότι αδικεί τους έκτακτους αρχαιολόγους καταδικάζοντάς τους σε μόνιμη ημι-εργασία ή ημι-ανεργία μέσα από το ατέρμονο κυνήγι των συμβάσεων εργασίας. Αυτό όμως είναι μια πολιτική επιλογή του.

Γνωρίζει ότι δενπροστατεύει πραγματικά το Δημόσιο συμφέρον όταν απολύει εργαζόμενους και προσλαμβάνει ιδιώτες εργολάβους, δίνοντάς τους δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για εργασίες που πολλές φορές δεν πραγματοποιούνται. Αυτό όμως είναι μια πολιτική επιλογή του.

Γνωρίζει ότι οι υψηλές προϋποθέσεις και τα συνεχώς πιο απαιτητικά κριτήρια που θέτει για να προσφέρει έναν ή δύο μήνες εργασίας σε κάποιον τυχερό συμβασιούχο, είναι η βιτρίνα της υποτιθέμενης, υποκριτικής, αξιολόγησης, για να μπορεί να σκορπίζει ανεργία στην μεγάλη πλειοψηφία του κλάδου και υποταγή στην εργαζόμενη μειοψηφία. Αυτό όμως είναι μια πολιτική επιλογή του.

Κόντρα στις αντεργατικές πολιτικές υπουργείου και κυβέρνησης, καλούμε τα μέλη μας σε συσπείρωση στον Σύλλογο, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα κεκτημένα δικαιώματά μας, τα οποία κατακτώνται με αγώνες και πεπεισμένες διεκδικήσεις.

 

Κάτω η αντεργατική πολιτική υπουργείου-κυβέρνησης!

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους!

Ενημέρωση για την πορεία διεκδίκησης της ΣΣΕ μας

Προκήρυξη κινητοποίησης

 

 

Στις 23/01/19 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της διαπραγματευτικής ομάδας του ΣΕΚΑ με τον μεσολαβητή του ΟΜΕΔ, στο πλαίσιο των επίσημων συζητήσεων που έχουν ξεκινήσει από τον προηγούμενο Δεκέμβριο με τον ΣΑΤΕ, με διακηρυγμένο στόχο από την πλευρά μας την υπογραφή ΣΣΕ.

Μολονότι σημειώθηκε πρόοδος σε σχέση με την πρώτη συνάντηση, παρόλα αυτά είναι φανερή η πρόθεση του ΣΑΤΕ αφενός να καθυστερήσει όσο μπορεί τη διαδικασία (φέρνοντας προσκόμματα, και καταθέτοντας στη συζήτηση αποπροσανατολιστικά, όσο και αβάσιμα, ερωτήματα που επιχειρούν να αμφισβητήσουν δομικά την υπογραφή μιας ΣΣΕ ανάμεσα στον ΣΕΚΑ και στον ΣΑΤΕ), αφετέρου να υποσκάψει τους ίδιους τους όρους εργασίας και αμοιβής των αρχαιολόγων, στην προοπτική της πρότασης ΣΣΕ η οποία θα κατατεθεί από την πλευρά του μεσολαβητή, μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στα δύο μέρη.

Εν όψει της δεύτερης επίσημης συνάντησης ΣΕΚΑ-ΣΑΤΕ στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης στον ΟΜΕΔ στις αμέσως προσεχείς ημέρες (έως 10 Φεβρουαρίου), ο Σύλλογός μας δρομολογεί πανελλαδική κινητοποίηση με σκοπό την υποστήριξη της προσπάθειας υπογραφής ΣΣΕ. Μόλις προσδιοριστεί από την πλευρά του ΟΜΕΔ η ακριβής ημερομηνία της συνάντησης το ΔΣ του ΣΕΚΑ θα ενημερώσει με νέα ανακοίνωση για τον ακριβή χρόνο της κινητοποίησης.

Καλούμε τους συναδέλφους να δώσουν αγωνιστικό παρών έξω από τα γραφεία του ΟΜΕΔ (πλατεία Βικτωρίας, αρ. 7, Αθήνα) στηρίζοντας με την παρουσία τους την κοινή μας προσπάθεια για υπογραφή ΣΣΕ που θα ισχυροποιεί και θα κατοχυρώνει τα εργασιακά και οικονομικά μας δικαιώματα!

 

Η υπογραφή ΣΣΕ είναι υπόθεση όλων μας!

Καταγγέλλουμε την παρελκυστική πολιτική του ΣΑΤΕ, την επιτηδευμένη χρονοτριβή σε βάρος των διαδικασιών, με την παράλληλη προσπάθεια υπόσκαψης των όρων της ισχύουσας ΣΣΕ και των δικαιωμάτων μας!

Απαιτούμε-Διεκδικούμε την άμεση υπογραφή ΣΣΕ!