Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση Μελών

 

Α) Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΚΑ στη Θεσσαλονίκη, 08/03/20

Το σώμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Σ.ΕΚ.Α.

- έλαβε την απόφαση να προσκαλέσει τα μέλη του να μην εργαστούν στην απόσπαση των αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης (συνημμένο 1)

- ενέκρινε κείμενο ψηφίσματος καταδίκης του νέου ασφαλιστικού (συνημμένο 2)

- ενέκρινε κείμενο καταγγελίας του συνεδρίου της ΓΣΕΕ (συνημμένο 3)

- αναγνώρισε ως θέση του το κείμενο του ΔΣ του ΣΕΚΑ για τη μετατροπή των Μουσείων σε ΝΠΔΔ (συνημμένο 4)

Το σώμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Σ.ΕΚ.Α.

- συζήτησε για τις εξελίξεις στο θέμα της προσπάθειας επανυπογραφής ΣΣΕ, επιβεβαιώνοντας τη βούλησή του για αξιοποίηση και του θεσμού της Μεσολάβησης

- ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στο θέμα του συμβιβασμού ανάμεσα στους 19 συναδέλφους-πρώην απολυμένους του Μετρό Θεσσαλονίκης και στην Κοινοπραξία

- καταψήφισε τα δύο κείμενα για το προσφυγικό που τέθηκαν σε ψηφοφορία

Για την πληρέστερη ενημέρωση όλων των μελών μας, έχει ανατεθεί σε συναδέλφους σύνταξη νέων κειμένων για τα ακόλουθα θέματα:

- Προσφυγικό

- Συνέδριο ΑΕΜΘ

- Νομοσχέδιο για τον καταδυτικό τουρισμό

- Νομοσχέδιο για το καθεστώς σε Φιλοπάππου και Εθνικό Κήπο

Β) Σχετικά με τη διαδικασία επανυπογραφής ΣΣΕ

 

Ο αντισυμβαλλόμενος στην υπογραφή ΣΣΕ εργοδοτικός σύνδεσμος ΣΑΤΕ κατέθεσε στον ΣΕΚΑ στις 13/03/20 πρόταση ΣΣΕ, υπόψιν της Μεσολάβησης.

Η πρόταση του ΣΑΤΕ (συνημμένο 5) απορρίπτεται ομόφωνα από το ΔΣ του ΣΕΚΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από τη μεγάλη μείωση που προτείνει ο ΣΑΤΕ στα κλιμάκια (έναρξη από το μεικτό ποσό των 800 ευρώ για τους νέους συναδέλφους), ο εργοδοτικός σύνδεσμος εισηγείται πεδίο εφαρμογής της σύμβασης αποκλειστικά τα έργα τα οποία ανατίθενται βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 (δημόσιες συμβάσεις). Δηλαδή, ο ΣΑΤΕ προτείνει μειώσεις στις απολαβές μας παρά το γεγονός ότι θα αφορούν σε έργα στα οποία οι εταιρείες-μέλη του δεν πληρώνουν οι ίδιες τους αρχαιολόγους, αλλά απλώς μεσολαβούν για την πληρωμή τους.

Η κακή πρόταση του ΣΑΤΕ δεν πτοεί, αλλά πεισμώνει τον Σύλλογο, ο οποίος θα συνεχίσει με όλους τους θεμιτούς τρόπους την πίεση για επανυπογραφή ΣΣΕ με αξιοπρεπείς όρους για τους επί συμβάσει αρχαιολόγους.

Δεν πρέπει να υποτιμηθεί το ίδιο γεγονός της κατάθεσης πρότασης από την πλευρά του ΣΑΤΕ (με τον εργοδοτικό σύνδεσμο στο παρελθόν άλλοτε δομικά να αρνείται υπογραφή ΣΣΕ με τον Σύλλογό μας και άλλοτε να αναγνωρίζει στους αρχαιολόγους «τα ελάχιστα νόμιμα» με βάση την εθνική ΣΣΕ), το οποίο μάς φέρνει σε ένα -ακόμη δύσκολο, αλλά- αναβαθμισμένο πλαίσιο συζήτησης με την άλλη πλευρά, έπειτα από πολύχρονη συλλογική προσπάθεια.

 

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

2. ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

3. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΣΕΕ

4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΣΕ ΝΠΔΔ

5. ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΣΕ ΑΠΟ ΣΑΤΕ ΠΡΟΣ ΣΕΚΑ

 

--

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΚΑ

Η Οικονομία του Πολιτισμού ή αλλιώς…

η Ιδιωτικοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 

Η κυβέρνηση της ΝΔ, ακολουθώντας την «κληρονομιά» της προηγούμενης κυβέρνησης, δήλωσε ρητά και ξεκάθαρα, από τις πρώτες μέρες διακυβέρνησης της, την πολιτική που θα εφαρμόσει στον Πολιτισμό: «Ο πολιτισμός […] πρέπει να έχει καθοριστική συμβολή στην εφαρμογή του νέου βιώσιμου παραγωγικού προτύπου για τη χώρα μας». Και αλλού: «Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως στρατηγικό αναπτυξιακό πόρο και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην Οικονομία του Πολιτισμού».

Η μετατροπή, λοιπόν, ορισμένων μουσείων, των πιο δημοφιλών και πιο επικερδών, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) κατανοούμε για ποιους λόγους επιδιώκεται να τεθεί σε άμεση εφαρμογή από την κυβέρνηση. Δεν είναι, απλώς, η διάθεση να διορίζουν κομματικά στελέχη στα Διοικητικά Συμβούλια των μουσείων αυτών. Αυτό ούτως ή άλλως γίνεται από κάθε κυβέρνηση σε κάθε υπουργείο. Ούτε είναι η τάση να αποδεσμευτεί το κράτος από ζημιογόνα τμήματά του. Κανείς δε θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ή το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου με τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο δεν υπερκαλύπτει τα έξοδα του.

Σκοπός είναι η εισαγωγή ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων λειτουργίας στη διαχείριση των μουσείων μέχρι την, προσβλεπόμενη από την ελεύθερη αγορά, πλήρη ιδιωτικοποίησή τους. Τα ΝΠΔΔ διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία για την επιβολή ακόμα πιο αντεργατικού περιβάλλοντος από αυτό που ισχύει σήμερα στα κρατικά μουσεία. Έτσι, η εκχώρηση τμημάτων λειτουργίας, όπως η καθαριότητα, η φύλαξη, αλλά και η συντήρηση και η μελέτη των εκθεμάτων, σε εργολαβίες θα είναι εξαιρετικά πιο θεμιτή, καθώς σε αυτά τα μουσεία θα δίδεται έμφαση όχι στην κοινωνική τους αποστολή και την επιστημονική τους ακεραιότητα, αλλά στην εμπορική τους αποστολή και την επιχειρηματική τους ανάπτυξη. Με την ίδια λογική θα προσλαμβάνονται αρχαιολόγοι, σχεδιαστές, συντηρητές στο πλαίσιο συμβάσεων έργου με δελτία παροχής υπηρεσιών μετά από μειοδοτικούς διαγωνισμούς, όχι πλέον ως μισθωτοί. Με αυτόν τον τρόπο το κόστος και η ποιότητα της εργασίας θα μειωθεί σημαντικά, το μπλοκάκι, που ουσιαστικά δε συμφέρει κανέναν εργαζόμενο, θα γιγαντωθεί.  Οι εργαζόμενοι θα χάσουν μισθό, τα μουσεία-επιχειρήσεις θα αυξήσουν τα κέρδη τους.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση όχι μόνο των επαγγελμάτων αυτών αλλά και την «απελευθέρωση» της Αρχαιολογίας ως επιστήμης. Η πρόσδεση των μουσείων στα γρανάζια της νεοφιλελεύθερης οικονομίας σημαίνει, συγχρόνως, «ελευθερία» στην προσέλκυση χορηγών από την τοπική, την εθνική ή και τη διεθνή σφαίρα της οικονομίας. Οι χορηγίες χαρακτηρίζονται ως καλοδεχούμενες στα καταστατικά λειτουργίας των ΝΠΔΔ. Έτσι, διάσημα ευρήματα μουσείων θα αξιοποιούνται για τη διαφημιστική καμπάνια διάφορων χορηγών. Και επειδή το ισχυρό κεφάλαιο διαπλέκεται πολυσχιδώς στις καπιταλιστικές οικονομίες, αναζητώντας τη μονοπωλιακή του ανάπτυξη, κατανοούμε ότι πολλοί από τους χορηγούς θα διαθέτουν και κατασκευαστικές εταιρείες, που αναλαμβάνουν έργα, στα οποία συχνά εντοπίζονται αρχαιότητες. Η εξίσωση είναι απλή: η προστασία και ανάδειξη των μνημείων θα ικανοποιούνται μόνο όποτε συμφέρει τους χορηγούς-κατασκευαστές.

Το περιεχόμενο των ΝΠΔΔ, ο επιτακτικός τρόπος εφαρμογής τους στον τομέα του Πολιτισμού και η πιλοτική εφαρμογή τους στα μουσεία με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, θυμίζει εξαιρετικά άλλες περιπτώσεις δημόσιων δομών, που έγιναν τα τελευταία χρόνια ακόμα πιο αντιλαϊκές. Η λειτουργία των Πανεπιστημίων με επιχειρηματικά κριτήρια και η πρόσδεσή τους στις αγορές έχει οδηγήσει στο κυνήγι των χορηγιών, έχει στρέψει την έρευνα στα συμφέροντα των χορηγών, έχει αφήσει σχολές λιγότερο προσφιλείς στις επενδύσεις να μαραζώνουν και, κυρίως, έχει οδηγήσει στην επιβολή διδάκτρων και ανταποδοτικών κριτηρίων, εντείνοντας τις ταξικές αντιθέσεις στην εκπαίδευση. Μπορούμε, λοιπόν, να φανταστούμε τα λιγότερο δημοφιλή, κρατικά, μουσεία να μαραζώνουν ή να κλείνουν και το κόστος των εισιτηρίων να αυξάνεται. Αντίστοιχα, στην τραγική περίπτωση της ΔΕΗ, από τη στιγμή που το κράτος παραχώρησε τις λειτουργίες της διανομής και της διαχείρισης ενέργειας σε ιδιώτες, οι οποίοι συγχρόνως είναι και επενδυτές της «πράσινης ανάπτυξης», το κόστος του ρεύματος έχει αυξηθεί σημαντικά για τους καταναλωτές. Και σε αυτήν την περίπτωση η «απελευθέρωση» της ενέργειας ενισχύει την αδικία και τις ταξικές διαφορές στην κοινωνία, ενώ συγχρόνως επιβάλλεται με τον πιο ύπουλο και παράλογο τρόπο. 

Αναπόφευκτη εξέλιξη, λοιπόν, της παρείσφρησης της ιδιωτικής οικονομίας στη διαχείριση των μουσείων, θα είναι η ένταση των ταξικών αντιθέσεων και η περαιτέρω αποστασιοποίηση της πλειονότητας της κοινωνίας από την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Η απόσχιση των πιο δημοφιλών μουσείων από το κράτος και το ΥΠΠΟΑ στο βωμό της αυτοτέλειάς τους στοχεύει στη μη ενιαία δημόσια διαχείριση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το ΥΠΠΟΑ αναγκαστικά θα συρρικνωθεί και θα καταλήξει μια ακόμα πιο γραφειοκρατική, επιτελική υπηρεσία. Μικρά περιφερειακά μουσεία θα θεωρούνται μη βιώσιμα και θα καταλήξουν κλειστά για το κοινό. Αυτή θα είναι ενδεχομένως και η κατάληξη των μικρών ή πιο απομακρυσμένων και ισχνότερα επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων. Η ίδια η υπουργός είπε ότι θα εφαρμοστούν πολιτικές «για την ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών με μείζονα μνημεία: Κνωσός, Μεσσήνη, Ρόδος, Δωδώνη, Δήλος, Φίλιπποι, Αμφίπολη, Βεργίνα, Ακαδημία Πλάτωνος». Λαμβάνοντας υπόψιν και την πρόσφατη απόφαση του ΚΑΣ για απόσπαση του μνημείου στο ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, κρίνουμε ότι σκοπός της πολιτιστικής πολιτικής της κυβέρνησης δεν είναι παρά η εφαρμογή της νεοφιλελεύθερης επιταγής για μικρό και ευέλικτο κράτος στο βωμό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ανάπτυξης.

Απέναντι σε αυτές τις άδικες, ταξικές και απολίτιστες πολιτικές, που τις βιώνουμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, σε πολλούς τομείς απαιτούμε πολιτιστική πολιτική αντίστοιχη προς τις ανάγκες του λαού:

 

 • Καμία μετατροπή μουσείου και αρχαιολογικού χώρου σε ΝΠΔΔ. Ο σχεδιασμός για ιδιωτικοποίησή τους να μείνει στα χαρτιά
 • Όχι στην «απελευθέρωση» της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
 • Γενναία ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισμού σε πολιτισμό, υγεία, παιδεία

·         Μαζικοί διορισμοί μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων από το ΥΠΠΟΑ


Κάλεσμα σε Τακτική Γενική Συνέλευση στη Θεσσαλονίκη

την Κυριακή 08 Μαρτίου 2020

Το ΔΣ του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή, 08 Μαρτίου 2020, στις 11:00, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Οι εξελίξεις αναφορικά με την επανυπογραφή ΣΣΕ
 • Η στάση του Συλλόγου στο θέμα του σταθμού Βενιζέλου.

Όσα μέλη μας επιθυμούν να προτείνουν κάποιο θέμα για να ενταχθεί στη ημερήσια διάταξη, παρακαλούνται να το δηλώσουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Συλλόγου () έως και την Πέμπτη 05/03/2020.


Παρακαλούμε τα μέλη μας εκτός Θεσσαλονίκης που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΣΕΚΑ έως και την Παρασκευή 06/03/2020 προκειμένου να διαμορφώσουμε συνολική εικόνα των μετακινήσεων, ώστε να συμβάλουμε ως Σύλλογος, όσο το δυνατόν, στα έξοδα αυτά.

Καθώς ο Σ.ΕΚ.Α. είστε εσείς, τα μέλη του, η παρουσία σας είναι απαραίτητη.

24ωρη πανελλαδική απεργία ΣΕΚΑ την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου,

ενάντια στην αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση

Όλοι στην απεργία της 18ης Φεβρουαρίου!

Να μην περάσει το αντιασφαλιστικό τερατούργημα!

Συνάδελφοι,

την επόμενη Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρεί να δώσει ένα σημαντικό χτύπημα στα ευρύτερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, με την ψήφιση του αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου της.

Και ο κλάδος των αρχαιολόγων, ο οποίος γνωρίζει την ανεργία από πρώτο χέρι, γνωρίζει ότι είναι περίπου αδύνατον για έναν αρχαιολόγο να συμπληρώσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που απαιτεί το νέο νομοθέτημα για να μπορέσει να έχει αξιοπρεπείς παροχές ασφάλισης όσο ακόμη εργάζεται, και αξιοπρεπή σύνταξη στη συνέχεια.

Συνάδελφοι,

ο αγώνας ενάντια στην αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση ΔΕΝ αφορά μόνο τις μεγαλύτερες γενιές. Αφορά τις οικογένειές μας, την τρέχουσα ασφάλισή μας, την προοπτική να επιδεινωθεί συνολικά, όσο και απότομα, η κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας.

Την ώρα που ο Σύλλογός μας, τον μήνα αυτό, κορυφώνει την πίεσή του προς τον ΣΑΤΕ περιμένοντας από την εργοδοτική πλευρά την υποβολή πρότασης ΣΣΕ στο πλαίσιο της Μεσολάβησης, θεωρούμε ότι κανένας συνάδελφος δεν περισσεύει από την αγωνιστική απεργιακή κινητοποίηση της 18ης Φεβρουαρίου, στην οποία καλούν πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αντιγράφοντας το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ, καλούμε κάθε έναν συνάδελφο να αναλάβει με τη φυσική του παρουσία να ενισχύσει το μπλοκ του ΣΕΚΑ, καταθέτοντας τη συμβολή του στη συλλογική μας προσπάθεια.

Την Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020, απεργούμε για να μην ψηφιστεί από τη Βουλή το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Το νομοσχέδιο που η Κυβέρνηση καταθέτει για ψήφιση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχιση των μνημονιακών αντιασφαλιστικών νόμων που ψηφίστηκαν την περίοδο 2010 – 2019 και είχαν ως συνέπεια τη μείωση των συντάξεων από 20% έως και 60%.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο δεν τήρησε τις προεκλογικές της υποσχέσεις για πλήρη κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/16), ο οποίος επέφερε μειώσεις μέχρι και 350€ στις κύριες συντάξεις, αλλά αντίθετα τον εφαρμόζει πλήρως και τον ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο.

Οι όποιες παρεμβάσεις γίνονται στα ποσοστά αναπλήρωσης, μετά τα
30 χρόνια υπηρεσίας, σε εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την επιστροφή ενός ελάχιστου ποσού, σε καμία περίπτωση δεν αναπληρώνουν 
ούτε στο ελάχιστο τις τεράστιες μειώσεις που είχαν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι με τον Νόμο Κατρούγκαλου και τους προηγούμενους μνημονιακούς αντιασφαλιστικούς νόμους.

Έτσι με τον Νέο Νόμο:

 • Διατηρούνται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 για όλους ή στα 62 με 40 χρόνια υπηρεσίας, που ψηφίστηκαν με τον Ν4336/15 (τρίτο μνημόνιο). Καμία εξαίρεση δεν υπάρχει για καμία κατηγορία εργαζομένων.
 • Διατηρούνται οι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις, που έφτασαν στο 50%, καθώς και στο εφάπαξ όπου αθροιστικά οι περικοπές ξεπέρασαν το 40%.
 • Το ΕΤΕΑΕΠ (επικουρική ασφάλιση) ενσωματώνεται στον ΕΦΚΑ κι ανοίγει έτσι ο δρόμος για την πιθανή πλήρη κατάργησή του μελλοντικά. Ταυτόχρονα ενσωματώνονται στον ΕΦΚΑ στο σύστημα και τα 7 δις αποθεματικά που έχει το ΕΤΕΑΕΠ.
 • Διατηρείται η λεηλασία, που έγινε διαχρονικά στα ασφαλιστικά ταμεία και καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για επιστροφή των κλεμμένων.
 • Διατηρούνται τα εξευτελιστικά ποσοστά αναπλήρωσης του Νόμου Κατρούγκαλου, ιδιαίτερα για όσους έχουν μέχρι 30 χρόνια υπηρεσίας.
 • Καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για καθιέρωση της 13ης και της 14ης σύνταξης, που περικόπηκε με τους με τους προηγούμενους αντιασφαλιστικούς Νόμους του 2010-2012.
 • Καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για τους εργαζόμενους στα ΒΑΕ, για μείωση των ορίων ηλικίας τους, ούτε για τους εκπαιδευτικούς που είχαν ειδικές συνταξιοδοτικές διατάξεις (Ν3075/02).

Είναι προφανές, από τα παραπάνω, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει να «λύσει» για τα επόμενα 50 χρόνια μια και καλή το ασφαλιστικό, παγιώνοντας με τον Νόμο που φέρνει για ψήφιση τις μνημονιακές περικοπές όλων των προηγούμενων αντιασφαλιστικών νόμων, καταδικάζοντας έτσι τους συνταξιούχους της χώρας μας στη φτώχεια και στην εξαθλίωση στο διηνεκές.

Απέναντι σε αυτή την πολιτική και σε αυτό το νομοσχέδιο οφείλουμε να αντιδράσουμε. Η κοινωνική ασφάλιση αφορά, συνολικά, τη ζωή των εργαζομένων, τον κόπο και τον μόχθο ολόκληρου του εργασιακού τους βίου και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να την λεηλατήσει. Γι’ αυτό και ο μόνος δρόμος που μας απομένει για να ανατρέψουμε τις νέες αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις είναι ο δρόμος του αγώνα.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

 1. Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν4387/16) και όλων των αντιασφαλιστικών μνημονιακών Νόμων.
 2. Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
 3. Πλήρη κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων.
 4. Δημόσια, καθολική, υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση. Καμία ιδιωτικοποίηση της Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ

 

Συγκέντρωση ΣΕΚΑ στην Αθήνα:

Πλατεία Κλαυθμώνος, 11:00

 

Συγκέντρωση ΣΕΚΑ στη Θεσσαλονίκη:

Άγαλμα Βενιζέλου, 11:00

Ανοιχτή επιστολή ΠΣΕΠ ΥΠΠΟ και ΣΕΚΑ

 

«Καλούμε το ΕΚΑ να πάρει πρωτοβουλία

ενάντια στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικά Δικαιούχων»

 

Το Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού (ΠΣΕΠ ΥΠΠΟ) και ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (ΣΕΚΑ), καλούν το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) να αναλάβει πρωτοβουλία ενημέρωσης των μελών του για το «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικά Δικαιούχων» (ΚΜΠΔ), την τρομοκρατική λειτουργία του σε βάρος του συνδικαλισμού, και την συκοφαντική αποστολή του σε βάρος του ρόλου των σωματείων και των συλλόγων.

Καλούμε επίσης το Εργατικό Κέντρο Αθήνας να αναλάβει πρωτοβουλία συντονισμού των Εργατοϋπαλληλικών Κέντρων σε όλη την επικράτεια, για την από κοινού καταγγελία του Μητρώου, την καταδίκη του στις συνειδήσεις των εργαζομένων και την αγωνιστική ενεργοποίησή τους. Να μη χτυπηθεί ξανά ο συνδικαλισμός, να μη περάσει το ΚΜΠΔ!

Καλούμε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας,

-με δεδομένη την παντελή απουσία της ΓΣΕΕ απέναντι στο κορυφαίο αυτό συνδικαλιστικό χτύπημα που φέρνει το Μητρώο,

-με αφορμή την τρίτη παράταση που δόθηκε από την κυβέρνηση πριν την εφαρμογή του,

-εν όψει του 31ου Συνεδρίου του στις 7 και 8 Φεβρουαρίου του 2020,

να σπάσει την εκκωφαντική σιωπή που έχει βασιλέψει στα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα καθώς και στη πλειονότητα των πανελλαδικών παρατάξεων, και να αναδείξει το πρόβλημα καλώντας σε συντονισμένη δράση μέχρι την οριστική ανάκληση του ΚΜΠΔ.

ΠΣΕΠ ΥΠΠΟ - ΣΕΚΑ

(και) η παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά

στο στόχαστρο του Τραμπ και της ιμπεριαλιστικής μανίας

 

Ξεπερνώντας ακόμη και τους ναζί σε επίπεδο διακηρύξεων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στις 4 Ιανουαρίου 2020 ότι η χώρα του έχει βάλει στο στόχαστρο 52 ιρανικές θέσεις, εκ των οποίων «κάποιες πολύ σημαντικές για το Ιράν και τον Ιρανικό πολιτισμό (Iranianculture), οι οποίες θα χτυπηθούν πολύ γρήγορα και πολύ σκληρά, μαζί με το ίδιο το Ιράν» (sic!).

Μολονότι η σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κ. Κόνγουεϊ διαβεβαίωνε ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είπε ότι οι ΗΠΑ θα βάλουν στο στόχαστρο τα πολιτιστικά μνημεία του Ιράν, ο ίδιος σε συνέντευξή του επαναλάμβανε: «Αυτοί έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν βόμβες σε δρόμους και να ανατινάζουν τους ανθρώπους μας. Εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να αγγίξουμε τους πολιτιστικούς τους χώρους (culturalsite); Δεν πάει έτσι» (sic!).

Μολονότι οι απειλές για καταστροφή μνημείων πολιτισμού αποκτούν σχετική σημασία όταν ανοιχτά, ευθέως και διεθνώς απειλούνται ολόκληροι λαοί με οικονομικό ή κυριολεκτικό ξεκλήρισμα και αφανισμό (βλ. δηλώσεις Τραμπ το 2017 ενάντια στη ΛΔ Βόρειας Κορέας: «Οι ΗΠΑ έχουν μεγάλη δύναμη και υπομονή, αλλά εάν αναγκασθούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους ή τους συμμάχους τους, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή παρά να καταστρέψουμε ολοσχερώς τη Βόρεια Κορέα!», ή δηλώσεις το 2019 ενάντια στη γείτονα: «Αν η Τουρκία κάνει κάτι που εγώ, με τη μεγάλη και ασύγκριτη σοφία μου, θεωρώ ότι είναι εκτός ορίων, θα καταστρέψω και θα αφανίσω την οικονομία της Τουρκίας!») ωστόσο δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι, στη συγκυρία, η αποπνεόμενη βαρβαρότητα από τον εκπρόσωπο του αμερικανικού ιμπεριαλισμού ξεπερνάει κάθε προηγούμενο.

Αυτός είναι ο «διαβολικά καλός» Τραμπ, κατά την προσέγγιση του προηγούμενου πρωθυπουργού, αυτός είναι ο εγγυητής της σταθερότητας (και) στην περιοχή της Μεσογείου, κατά την προσέγγιση του νυν πρωθυπουργού, ο οποίος σπεύδει στις ΗΠΑ για να δώσει διαπιστευτήρια υποτέλειας της χώρας μας, κάνοντας νέες παραγγελίες δισεκατομμυρίων ευρώ για πολεμικό εξοπλισμό, και παραχωρώντας, όπως όλοι οι προκάτοχοί του, γη και ύδωρ στις ορέξεις της αμερικανικής πολεμικής μηχανής: βάσεις θανάτου, σε στεριά και θάλασσα, σταθμούς ανεφοδιασμού και υποστήριξης των διεθνών δολοφόνων.

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς εργαζόμενος στον τομέα του Πολιτισμού για να αποδοκιμάσει τις σκοταδιστικές απειλές για βομβαρδισμό και καταστροφή μνημείων πολιτισμού.

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς κάτι παραπάνω από άνθρωπος, για να καταγγείλει ως απάνθρωπες, ως χειρότερες από κτηνώδεις, τις δολοφονικές πολιτικές του αμερικανικού και διεθνούς ιμπεριαλισμού, σε βάρος της ανθρωπότητας, σε βάρος της ειρηνικής συνύπαρξης και ευημερίας των λαών της υφηλίου.