Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag wbr invalid in Entity, line: 29 in /var/www/vhosts/seka.net.gr/httpdocs/s/plugins/content/imagegallery/imagegallery.php on line 45

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag wbr invalid in Entity, line: 29 in /var/www/vhosts/seka.net.gr/httpdocs/s/plugins/content/imagegallery/imagegallery.php on line 45

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag wbr invalid in Entity, line: 29 in /var/www/vhosts/seka.net.gr/httpdocs/s/plugins/content/imagegallery/imagegallery.php on line 45

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag wbr invalid in Entity, line: 5 in /var/www/vhosts/seka.net.gr/httpdocs/s/plugins/content/imagegallery/imagegallery.php on line 45

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag wbr invalid in Entity, line: 5 in /var/www/vhosts/seka.net.gr/httpdocs/s/plugins/content/imagegallery/imagegallery.php on line 45

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag wbr invalid in Entity, line: 5 in /var/www/vhosts/seka.net.gr/httpdocs/s/plugins/content/imagegallery/imagegallery.php on line 45

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag wbr invalid in Entity, line: 5 in /var/www/vhosts/seka.net.gr/httpdocs/s/plugins/content/imagegallery/imagegallery.php on line 45

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag wbr invalid in Entity, line: 5 in /var/www/vhosts/seka.net.gr/httpdocs/s/plugins/content/imagegallery/imagegallery.php on line 45

Ανακοινώσεις

Πώς αμείβεται η 28η Οκτωβρίου;

 

Αρχαιολόγοι που εργάζονται με συμβάσεις ΙΔΟΧ στο ΥΠΠΟΑ (έργα αυτεπιστασίας στο δημόσιο)

Όσον αφορά στον δημόσιο τομέα, η 28η Οκτωβρίου λογίζεται ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Ως προς την αμοιβή των αρχαιολόγων, καταβάλλεται κανονικά ο μηνιαίος μισθός (Ν1157/1981, άρθρο 1 παράγραφοι 11 και 12, ΦEK 126/A, απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης αριθμ. ΔIOΔ./Φ62/237/6260/23.7.87, ΦEK 451/B, απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αριθμ. ΔIAΔΠ/Γ2/23321/2.2.2000 - ΦEK 89).

 

Αρχαιολόγοι που εργάζονται σε ιδιωτικά έργα (με υπόδειξη από τις ΕΦΑ)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Β.Δ. 748/1966, η 28η Οκτωβρίου ανήκει στις ημέρες προαιρετικής αργίας (εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από ΣΣΕ, Δ.Α., ή Νόμο). Έτσι λοιπόν, η λειτουργία των εργοταξίων κλπ. στον ιδιωτικό τομέα και κατ’ επέκταση η απασχόληση των μισθωτών σ’ αυτές, ανήκουν στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, οπότε οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν εφόσον αποφασιστεί αυτό.

Σε ό,τι αφορά την αμοιβή της 28ης Οκτωβρίου, ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Αν πρόκειται για επιχείρηση που λειτουργεί συνήθως την 28η Οκτωβρίου, η ημέρα αυτή θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στις εργάσιμες ημέρες  του μηνός, τις οποίες καλύπτει ο μηνιαίος μισθός και έτσι δεν οφείλεται αμοιβή πέραν του μηνιαίου μισθού, οφείλεται όμως η προσαύξηση 75% επί του 1/25 του μισθού.

β. Αν πρόκειται για επιχείρηση που παραμένει συνήθως κλειστή κατά την 28η Οκτωβρίου και εκτάκτως θα λειτουργήσει, τότε οφείλεται αμοιβή (1 επιπλέον καταβαλλόμενο ημερομίσθιο αφού η αμοιβή της που αφορά εργασία σε μη εργάσιμη ημέρα δεν περιλαμβάνεται στον μηνιαίο μισθό) και προσαύξηση 75% για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Αν η επιχείρηση λειτουργήσει και οι μισθωτοί δεν προσέλθουν αδικαιολόγητα στην εργασία τους, δεν δικαιούνται να λάβουν το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους.

Προσοχή:

Η 28η Οκτωβρίου (φέτος ημέρα Τετάρτη) εξετάζεται ανεξάρτητα από τις προηγούμενες και επόμενες ημέρες σε ό,τι αφορά την άδεια* που μπορούν να ζητήσουν οι εργαζόμενοι για τη μέρα αυτή.

 

*Αφορά τις περιπτώσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στις οποίες η επιχείρηση έχει αποφασίσει να λειτουργήσει τη συγκεκριμένη ημέρα


 

 

Θεσσαλονίκη: «Κατάφωρη παραβίαση» η απόσπαση αρχαιοτήτων από τον σταθμό Βενιζέλου του μετρό

 

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Σας προσκαλούμε στην κοινή συνέντευξη τύπου

που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά,

την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και ώρα 12:00

από τους φορείς που έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας

υπέρ της κατά χώραν διατήρησης των αρχαιοτήτων στον Σταθμό Βενιζέλου / Μετρό Θεσσαλονίκης.

 

 

Σύνδεσμος συμμετοχής:https://zoom.us/j/98731709503?pwd=MDZEVzBYV2l0OTJPdCttamYzaVhqdz09

Ομιλητές:

-          Κλεοπάτρα Θεολογίδου, Πρόεδρος Παραρτήματος Θεσσαλονίκης, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

-          Λιώνης Δέδες, Πρόεδρος, ΥΠΠΟΑ Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων Αττικής Στερεάς και Νήσων

-          Φωκίων Δεληγιάννης, Συντονιστής της Εκτελεστικής Γραμματείας, Κίνηση Πολιτών Θεσσαλονίκης για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

-          Γιάννης Βερροιόπουλος, Πρόεδρος, Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων

-          Δημήτρης Κουφοβασίλης, Πρόεδρος, Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων

-          Δέσποινα Κουτσούμπα, Πρόεδρος, Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων

-          Μαρία Παναγιωτίδου, Πρόεδρος, Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία

 

Προσκεκλημένοι, με σύντομες τοποθετήσεις: 

-          Φανή Μαλλούχου-Tufano, Αρχαιολόγος, Μέλος του Συμβουλίου της Europa Nostra

-          Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Ακαδημαϊκός (μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος)

-          John Haldon, Πρόεδρος, Association Internationale des Études Byzantines (μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος)

 

 

 


Να εξαιρεθούν τα σωματεία και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις

 από το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικά Δικαιούχων

 

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων καλεί τη ΓΣΕΕ, όλα τα Εργατικά Κέντρα, καθώς και όλες  τις δευτεροβάθμιες και πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας να καταγγείλουν το νέο αντεργατικό επεισόδιο του «Κεντρικού Μητρώου Πραγματικά Δικαιούχων», εξέλιξη η οποία αυτή τη φορά υλοποιείται μέσω του νόμου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α' 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)». Ο νέος νόμος προδιαγράφει την ακόμα μεγαλύτερη παρέμβαση του κράτους στα εσωτερικά των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των κομμάτων. Με ποινές που μπορεί να ανέλθουν μέχρι τα 60.000 ευρώ ανά σωματείο (!), όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ελέγχονται, πλέον σε βάθος δεκαετίας (!), με το ερώτημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της υπόθαλψης/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (!). Πρόκειται για απαράδεκτη, τρομοκρατική όσο και συκοφαντική στοχοποίηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων καλεί τη ΓΣΕΕ, όλα τα Εργατικά Κέντρα, καθώς και όλες τις δευτεροβάθμιες και πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας να ζητήσουν την εξαίρεση από το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικά Δικαιούχων όλων των συνδικάτων, όλων των συλλόγων και σωματείων που αρνούνται να λάβουν κρατική χρηματοδότηση, κονδύλια από κοινοτικά προγράμματα ή την εργατική εστία.

Ως Σύλλογος που πρακτικώς εξασφαλίζει την ύπαρξή του μέσα από τις συνδρομές των μελών του, δεν δεχόμαστε καμία παρέμβαση στα οικονομικά μας, και δεν λογοδοτούμε σε αυτούς που συκοφαντούν και τρομοκρατούν τον συνδικαλισμό και τους δημοκρατικά εκλεγμένους εκπροσώπους τους.

Συναντήσεις ΣΕΚΑ με εκπροσώπους και φορείς του ΥΠΠΟΑ

 

Την Παρασκευή 02-10 αντιπροσωπεία του ΣΕΚΑ συναντήθηκε με τον υπηρεσιακό Γραμματέα του ΥΠΠΟΑ κ. Αντωνόπουλο Ε., παρουσία του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΠΟΑ κ. Παπκέλη Ε., ενώ την Τρίτη 06-10 ακολούθησε συνάντηση με τον Προϊστάμενο της ΕΔΕΠΟΛ κ. Ι. Μυλωνά, παρουσία των Προϊσταμένων των Μονάδων Α΄ και Β2΄ της ΕΔΕΠΟΛ κκ. Μ. Κόμβου και Ό. Ζώρη. Στις συναντήσεις αυτές τον Σύλλογο εκπροσώπησαν οι Δ. Κουφοβασίλης (πρόεδρος) και Β. Ζυγούρη (ταμίας).

Από την πλευρά του ΣΕΚΑ ανοίχτηκαν τα θέματα

α) της επιτακτικής ανάγκης μαζικών, μόνιμων προσλήψεων αρχαιολόγων και λοιπών ειδικοτήτων για τη στελέχωση του ΥΠΠΟΑ,

β) των απαιτήσεων εξειδικεύσεων στις προκηρύξεις και του συνεπαγόμενου εδάφους υποκειμενικότητας, αν όχι αυθαιρεσιών και παρανομίας, τόσο στον ορισμό των εξειδικεύσεων, όσο και στον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων στις προκηρύξεις βάσει των προσόντων (μεταπτυχιακοί τίτλοι κ.ά.) και της εμπειρίας (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.ά.),

γ) της απαίτησης κατάργησης των χρονικών περιορισμών στην εργασία μας (8μηνες συμβάσεις, 60μηνο), της απελευθέρωσης των μηνών προϋπηρεσίας μας χωρίς «ταβάνι» και της προσμέτρησης του συνόλου αυτής, συμπεριλαμβανομένης της προϋπηρεσίας μας στον ιδιωτικό τομέα τόσο στη μοριοδότηση όσο και στη μισθοδοσία.

Επίσης, από την πλευρά του ΣΕΚΑ ζητήθηκε επικαιροποιημένη ενημέρωση

δ) για το ΜΠΑΕ (Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών), καθώς και

ε) για το έργο ψηφιοποίησης κινητών μνημείων του ΥΠΠΟΑ.

Για το τελευταίο, παραπεμφθήκαμε τόσο από το γραφείο του υπηρεσιακού Γραμματέα όσο και από την ΕΔΕΠΟΛ, στην καθ’ ύλην αρμόδια κα Γερούση Ε., Προϊσταμένη της ΔΔΕΑΜ, με την οποία ο Σύλλογός μας θα επιδιώξει συνάντηση στο επόμενο διάστημα.

Από τις συναντήσεις καταγράφουμε τα ακόλουθα σε ό,τι αφορά στα θέματα που συζητήθηκαν:

α) Αφού περιγράψαμε τους δύο τρόπους με τους οποίους εργάζεται ένας ΙΔΟΧ αρχαιολόγος (έπειτα από συμμετοχή σε προκήρυξη ή υπόδειξη), εκ μέρους του γραφείου του υπηρεσιακού Γραμματέα μάς ζητήθηκε υπόμνημα με τα αιτήματα μας ή/και τα ερωτήματά μας, το οποίο θα καταθέσουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα. Προσπαθήσαμε να περιγράψουμε ότι το τοπίο των λιγοστών θέσεων εργασίας γίνεται ακόμη πιο άσχημο όταν η επιλογή του προσωπικού πραγματοποιείται με αμφισβητούμενα κριτήρια.

Πληροφορηθήκαμε ότι πρόσφατα, για πρώτη φορά, καταγράφηκε περίπτωση συναδέλφου αρχαιολόγου ΙΔΟΧ ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε υπό την ιδιότητά του αυτή. Αυτό είναι το όραμα του ΥΠΠΟΑ, το μοντέλο του αενάως εργασιακού ομήρου, ο οποίος -στην καλή περίπτωση- θα καταφέρει να βγει στη σύνταξη.

β) Κόντρα στη θέση του Συλλόγου μας, τόσο το γραφείο του υπηρεσιακού Γραμματέα όσο και η ΕΔΕΠΟΛ στέκονται υπέρ των εξειδικεύσεων στις προκηρύξεις, στον βαθμό που δεν σημειώνονται «υπερβολές» σε αυτές. Θυμίζουμε ότι την ίδια στάση τηρεί και η ΓΔΑΠΚ (συνημμένο 1).

Μάλιστα από την πλευρά της ΕΔΕΠΟΛ εκφράστηκε η άποψη ότι η εξαίρεση των προκηρύξεων για αρχαιολογικά έργα από τον ΑΣΕΠ (και η πραγματοποίησή τους «με κριτήρια ΑΣΕΠ») εδράζεται στον εξειδικευμένο χαρακτήρα τους, ο οποίος επαληθεύεται (και είναι δηλαδή απαιτητός) συγκεκριμένα μέσω των εξειδικεύσεων (!). Εξηγήσαμε ότι η εξαίρεση από την έκδοση των προκηρύξεων μέσω ΑΣΕΠ ως εποπτευόμενου φορέα (ΣΟΧ) για τα αρχαιολογικά έργα πραγματοποιήθηκε έπειτα από αγώνα και πιέσεις του Συλλόγου (από το 2010) λόγω του ιδιαίτερου επιστημονικού χαρακτήρα των αρχαιολογικών εργασιών και της ανάγκης άμεσης υλοποίησης και εκτέλεσης των έργων αυτών.

Σημειώνουμε ότι η ΕΔΕΠΟΛ (όπως και η ΓΔΑΠΚ) θεωρούν τις ΕΦΑ οι οποίες και είναι καθ’ ύλην αρμόδιες για την έκδοση των προκηρύξεων, ως βασικά υπεύθυνες για να εξηγήσουν τις επιλογές τους ως προς τον ορισμό εξειδικεύσεων. Εννοείται ότι οι ΕΦΑ, όταν απαντούν στα καταγγελτικά κείμενά μας για τις προκηρύξεις τους με προαπαιτούμενες εξειδικεύσεις, πετάνε το μπαλάκι της ευθύνης σε ΓΔΑΠΚ και ΕΔΕΠΟΛ καθότι οι τελευταίες ασκούν έλεγχο στις ΕΦΑ (συνημμένο 2).

Ως ΣΕΚΑ δεν θα παύσουμε να απευθύνουμε τις επιχειρηματολογημένες καταγγελίες μας ταυτόχρονα στις ΕΦΑ, τη ΓΔΑΠΚ, και την ΕΔΕΠΟΛ (στις περιπτώσεις των προκηρύξεων με κονδύλια από ΕΣΠΑ), αναδεικνύοντας τη συνευθύνη τους στην πρακτική κατάργηση της αυτεπιστασίας, και τη διαμόρφωση σχεδόν φωτογραφικών προκηρύξεων που ολοένα και περισσότερο μοιάζουν με απευθείας αναθέσεις. Καταγγέλλουμε την πρόσφατη προκήρυξη της ΕΦΑΠΕΘ, η οποία αναζητά «ΠΕ Αρχαιολόγο με εξειδίκευση στην πολιτισμική πληροφορική». Νέες εξειδικεύσεις γεννιούνται κάθε μέρα που περνάει στην αρχαιολογία.

γ) Η ΕΔΕΠΟΛ θεωρεί ότι οι (ενν. μαξιμαλιστικές) αξιώσεις του Συλλόγου μας για για εργασία με μοναδική προϋπόθεση το πτυχίο μας, χωρίς προαπαιτούμενες ξένες γλώσσες ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ, οι αξιώσεις μας για κατάργηση των χρονικών περιορισμών στην εργασία μας, για απελευθέρωση της προϋπηρεσίας μας χωρίς «ταβάνι» μηνών, και για προσμέτρηση του συνόλου αυτής, συμπεριλαμβανομένης της προϋπηρεσίας μας στον ιδιωτικό τομέα, υπερβαίνουν το ΥΠΠΟΑ. Ότι η επιμονή μας σε τέτοιου είδους μεγάλες και δομικές ανατροπές δεν αφορούν μόνο ή κυρίως το υπουργείο Πολιτισμού, και ότι πλέον «επισπεύδων» στις περιπτώσεις αυτές γίνεται το υπουργείο Εσωτερικών ή το Λογιστήριο του κράτους.

Κατά κάποιον τρόπο αυτό είναι αληθές, διότι οι προτάσεις του ΣΕΚΑ δεν είναι διαχειριστικές, αλλά επιδιώκουν ριζικές αλλαγές στην υφιστάμενη αντεργατική νομοθεσία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσο θα αδρανούμε ή όσο θα υποχωρεί η συλλογική μας πίεση προς το ΥΠΠΟΑ για την άρση των περιορισμών στην εργασία μας, τόσο οι τελευταίοι θα εδραιώνονται, ενώ θα προστίθενται και καινούριοι.

δ) Σύμφωνα με την καθ’ ύλην αρμόδια για την υλοποίηση του ΜΠΑΕ ΕΔΕΠΟΛ, απαιτούνται συγκεκριμένες νομικές ρυθμίσεις και υπάρχει ανάγκη αιτήματος παράτασης, διαδικασία την οποία κλήθηκε ο Σύλλογος να υποστηρίξει. Ενώ, με αφορμή τα ερωτήματα μας για τον χρόνο και τρόπο εφαρμογής του μητρώου, αλλά και το αίτημά μας να δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των εγγράφων και αίτησης στις τρέχουσες προκηρύξεις, δηλαδή άμεσα, ζητήθηκε να γίνει διατύπωση προτάσεων για το μητρώο από την πλευρά του Συλλόγου στο προβλεπτό μέλλον, θέτοντάς τον συνδιαχειριστή του προβλήματος!

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 344 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5/ 17-01-2018) ιδρύεται Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενου σε αρχαιολογικά έργα που εκτελούνται από υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ με την μέθοδο της αυτεπιστασίας. Στην §4 του ίδιου άρθρου προβλεπόταν ότι από 01-01-2020 η πρόσληψη του ΙΔΟΧ προσωπικού στα ανωτέρω έργα θα διενεργείται αποκλειστικά μέσω Μητρώου. Όμως μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4512/2018υπουργική απόφαση με την οποία να ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο, η λειτουργία και ασφάλεια αυτού. Κατά συνέπεια δεν έχει ανατεθεί η δημιουργία της απαραίτητης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, σε εξωτερικό ανάδοχο ή την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).

Η ΕΔΕΠΟΛ, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα καθώς και το γεγονός ότι με τον ν.4512/2018 προβλεπόταν μια διετία ως ικανός χρόνος για την προετοιμασία της λειτουργίας του ΜΠΑΕ, θεωρεί πως απαιτείται καταρχάς τροπολογία που να προβλέπει παράταση για την ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής εφαρμογής του μέτρου στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ σε αρχαιολογικά έργα (ενδεικτικά πχ. μέχρι την 01-10-2022), ενώ στη συνέχεια θα απαιτηθεί η υπουργική απόφαση.

Θυμίζοντας τις ενημερώσεις που ήδη έχει πραγματοποιήσει για το ΜΠΑΕ, θεωρούμε ότι ο Σύλλογός μας, πολύ σωστά«στάθηκε από την πρώτη στιγμή εξαιρετικά επιφυλακτικός απέναντι στο Μητρώο, με την έννοια ότι σε κάθε περίπτωση, ακόμη και στην ιδανική -όπως μπορεί να τη φαντάζεται κανείς- εκδοχή της συγκρότησης και λειτουργίας του, και πάλι δεν θα αποτελεί κάτι λιγότερο από μέσο διαχείρισης της ανεργίας μας και διαιώνισης της εργασιακής ομηρίας μας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν κινείται προς την κατεύθυνση της μόνιμης και σταθερής εργασίας για όλους μας».

Pic  Ερμηνεία ΓΔΑΠΚ για τις εξειδικεύσεις

Τρίτη και 13 για τις ελληνικές αρχαιότητες

ή: «Αύριο, στα Christies»

 
Στον συνημμένο 14σέλιδο κατάλογο μπορεί κανείς να θαυμάσει τις αρχαιότητες τις οποίες σε λίγες ώρες κυριολεκτικώς «βγάζει στο σφυρί» ο διεθνής οίκος Christiesμέσω της δημοπρασίας της 13-10-20 στη Νέα Υόρκη. Περίπου 100 μοναδικά δημιουργήματα, τα οποία χρονολογούνται από το 3700 π.Χ. μέχρι και τον 6ο μ.Χ. αιώνα, πολύ σύντομα θα καταλήξουν σε χέρια ιδιωτών συλλεκτών/εμπόρων.
Στις σελίδες του καταλόγου, δίπλα στα σουμεριακά, ετρουσκικά, αιγυπτιακά, ρωμαϊκά, και λοιπά κομμάτια, κυριαρχούν τα σπανιότατα αρχαία ελληνικά κινητά μνημεία, χρονολογούμενα από την 3η χιλιετία μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια. Ανάμεσά τους, κυκλαδικά ειδώλια και υστερομινωικές λάρνακες, χάλκινα κορινθιακά κράνη και αττικοί μελανόμορφοι αμφορείς, λευκές λήκυθοι και ερυθρόμορφες κύλικες, κεφαλές και κορμοί ειδωλίων και αγαλμάτων... Δεν χρειάζεται να είναι κανείς αρχαιολόγος για να καταλάβει τη μοναδικότητα και τη σπουδαιότητα των υπό εκποίηση εκθεμάτων του καταλόγου.

Θεωρούμε ότι όλες οι προς πώληση αρχαιότητες αποτελούν προϊόντα λεηλασίας και αρπαγής, και καμία «σύννομη» αγοραπωλησία τους, καμία «τυπική» διαδικασία και καμία ιδιοκτησία δεν μπορεί και δεν πρέπει να αναγνωρίζεται σε βάρος τους. Στην πραγματικότητα, όταν αναφερόμαστε σε οίκους δημοπρασιών που διαχειρίζονται αρχαιότητες, μόνο επιφανειακά νομικίστικα προσχήματα τους διακρίνουν από τους καθαρόαιμους κλεπταποδόχους. Οι οίκοι δημοπρασιών έχουν μετατραπεί στο εργαλείο εκείνο που «νομιμοποιημένα» μεταφέρει μοναδικά δημιουργήματα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς σε ιδιωτικές προθήκες. Για να το πετύχουν αυτό, οι οίκοι καμώνονται πως δεν γνωρίζουν την προέλευση των αρχαιοτήτων που κάθε φορά δημοπρατούν. Για την ακρίβεια, εξυπηρετούνται όταν τα αρχαία αντικείμενα δεν έχουν ταυτότητα.

Κι όμως, ο αττικός μελανόμορφος αμφορέας υπ’αρ. 30, αποδίδεται στον «ζωγράφο του Νικοξένου», η ερυθρόμορφη κύλικα υπ’αρ. 38 στον «ζωγράφο του Νικοσθένους» και εκείνη υπ’αρ. 43 στον «ζωγράφο του Δούριδος». Ο Ιέρων κατασκευάζει ως αγγειοπλάστης και ο Μάκρων εικονογραφεί ως ζωγράφος την κύλικα υπ’αρ. 44, η οποία συγκεκριμένα εκτιμάται στα 1.200.000 - 1.800.000$. Τα κινητά μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, είναι «αγνώστου πατρός» και προέλευσης όταν αγοράζονται από τους οίκους δημοπρασιών και τους εκπροσώπους τους, όταν όμως πρόκειται να πωληθούν από τα ίδια πρόσωπα και τις ίδιες επιχειρήσεις, τότε διαπιστώνεται ότι τα μνημεία έχουν ονοματεπώνυμο.

Καταγγέλλουμε την υποκρισία των οίκων Δημοπρασιών, και την ανοχή που γνωρίζει η εκποίηση πολιτιστικών αγαθών τόσο στην εθνική όσο και στη διεθνή αρχαιολογική νομοθεσία! Ο πλούτος της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς επιβάλλει να αναληφθούν πρωτοβουλίες από την ελληνική Πολιτεία για να προστατευτούν οι αρχαιότητες και να θωρακιστούν νομικά και ουσιαστικά απέναντι στο διεθνές εμπόριο προϊόντων αρχαιοκαπηλίας.

Απαιτούμε τώρα την ουσιαστική προστασία των αρχαίων μνημείων! Τα σταθερά και κινητά μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ανήκουν στον ελληνικό λαό.

Να μην επιτρέψουμε στους διεθνείς άρπαγες να σβήνουν τις ταυτότητες των αρχαίων κινητών μνημείων, για να τα εμπορεύονται! Κανένα δημόσιο αγαθό σε χέρια ιδιωτών αγοραστών! Τα μνημεία της ιστορίας μας και του τόπου μας δεν τιμώνται και δεν πωλούνται!

Μαζικές προσλήψεις αρχαιολόγων, φυλακτικού και λοιπού προσωπικού, για να αντιμετωπιστεί η υποστελέχωση του ΥΠΠΟΑ. Να επανεκκινηθεί το σήμερα παγωμένο πρόγραμμα ψηφιοποίησης κινητών μνημείων, και να λειτουργήσει στο εξής σε μόνιμη βάση, προκειμένου να αποκτήσουν όλα τα αρχαία ευρήματα την ξεχωριστή τους ταυτότητα, ως μέτρο προστασίας τους.

Να επιστραφούν όλες οι κλεμμένες και λεηλατημένες αρχαιότητες στις πατρίδες τους! Όχι στην εμπορευματοποίηση του Πολιτισμού, όχι στο ξεπούλημα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς!

1   2   3   4   5   6

Πανελλαδική 4ωρη στάση εργασίας 07:30 - 11:30 την Τετάρτη 07-10,

ημέρα στην οποία εκδίδεται η απόφαση του δικαστηρίου για την Χρυσή Αυγή.

 

Απαίτηση όλου του δημοκρατικού κόσμου είναι η καταδίκη της Χρυσής Αυγής και η παραδειγματική τιμωρία των φασιστών δολοφόνων, των συνεργών και των ηθικών αυτουργών τόσο για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα όσο και για όλα τα άλλα εγκλήματα, δολοφονικές απόπειρες, επιθέσεις και άλλες τρομοκρατικές δραστηριότητες της ναζιστικής οργάνωσης.

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων προκηρύσσει 4ωρη στάση εργασίας (07:30-11:30) την Τετάρτη 07 Οκτωβρίου 2020, καλώντας σε συμμετοχή στις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν πανελλαδικά, με κεντρική συγκέντρωση έξω από το Εφετείο Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας) στις 10:00.

 

Δεν θα περάσει ο φασισμός!

Να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής!