Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Ανακοινώσεις

Επικείμενη συνάντηση ΣΕΚΑ με ΣΑΤΕ για την υπόθεση της υπογραφής ΣΣΕ

Συνεχίζουμε τη συγκέντρωση υπογεγραμμένων συμβάσεων!

 

 

 

Την προσεχή Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018, αντιπροσωπεία του ΔΣ του Σ.ΕΚ.Α. θα συναντηθεί με αντιπροσωπεία του Σ.Α.Τ.Ε., για μια συζήτηση που σκοπό έχει να αποτελέσει την έναρξη διαπραγματεύσεων για την υπογραφή καινούριας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Το σημαντικό αυτό βήμα στην προσπάθεια του Σ.ΕΚ.Α. πραγματοποιείται μια 6ετία μετά το προηγούμενο ανάλογο εγχείρημα και σειρά προσκλήσεων προς τον Σ.Α.Τ.Ε. (το 2012), και είναι αναγκαίο να υποστηριχτεί από όλα τα μέλη του Συλλόγου.

Η ουσιαστικότερη στήριξη στις διεκδικήσεις μας είναι η συσπείρωση στον Σύλλογό μας, η προάσπιση των κεκτημένων μας, η υποστήριξη των συλλογικών μας αποφάσεων.

Κανένας συνάδελφος εκτός Συλλόγου! Κανένας συνάδελφος μόνος του! Να συμβάλουμε με την αποφασιστικότητά μας τόσο στους χώρους εργασίας μας όσο και στον στίβο των συνδικαλιστικών μας διεκδικήσεων, στη διατήρηση και διαφύλαξη των δικαιωμάτων μας!

Καλούμε όλους τους συναδέλφους που έχουν εργαστεί με τη Συλλογική Σύμβαση στα έτη 2015-2018 να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου μας () αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασής τους, ώστε να είμαστε και σε θέση να αποδείξουμε εμπραγμάτως, αν αμφισβητηθεί από την πλευρά της εργοδοσίας, την έως τώρα ισχύ και γενικευμένη εφαρμογή της παρούσας ΣΣΕ. 

Σημειώνουμε ότι έχει αξία να προωθηθούν ακόμα και οι συμβάσεις εκείνες που έχουν υπογραφεί με όρους που ταυτίζονται ή προσεγγίζουν εκείνους που προβλέπει η Συλλογική Σύμβαση του Συλλόγου μας, έστω κι αν ο όρος «Σ.ΕΚ.Α.» δεν αναφέρεται ρητώς στις συμβάσεις αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, η συγκέντρωση υπογεγραμμένων συμβάσεων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση όλων των μελών μας που διεκδικούν να εργαστούν με τους όρους που προβλέπει η σύμβασή μας.

Όλα τα προσωπικά στοιχεία των μελών μας που αναγράφονται στις συμβάσεις θα προστατευτούν και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.

Η υποστήριξη του Συλλόγου και με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις από όσα περισσότερα μέλη μας, είναι πολύ σημαντική.


Ανοιχτή επιστολή ΣΕΚΑ

ενάντια στην απαίτηση ειδίκευσης στις προκηρύξεις του ΥΠΠΟΑ

 

 

Από τις αρχές του 2018 έχει καταγραφεί μια σημαντική αύξηση του αριθμού των προκηρύξεων του ΥΠΠΟΑ συμβάσεων ορισμένου χρόνου, οι οποίες θέτουν σε βάρος των συναδέλφων που θα θελήσουν να διεκδικήσουν εργασία ως προαπαιτούμενη την ειδίκευση σε κάποιον τομέα της αρχαιολογικής γνώσης.

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις προκηρύξεις των ΕΦΑ

Πέλλας (Αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛ/88521/60379/779 της 01/03/2018 με απαίτηση ειδίκευσης στην Κλασική Αρχαιολογία),

Χαλκιδικής-Αγίου Όρους (Αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΧΑΓΟΡ/245138/175512/2446 της 24/05/2018 με απαίτηση ειδίκευσης στη Βυζαντινή Αρχαιολογία),

Ρεθύμνου (Αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΡΕΘ/Τ∆ΟΥ/279496/200287/3151/367 της 12/06/2018 με απαίτηση ειδίκευσης στην Προϊστορική Αρχαιολογία),

Καρδίτσας (Αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΡ/Τ∆ΟΥ/296088/212367/2058/895 της 20/06/2018 με απαίτηση ειδίκευσης στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία),

Βοιωτίας (Αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΒΟΙΩ/311214/223328/2964 της 27/06/2018 με απαίτηση ειδίκευσης στη Βυζαντινή-Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία),

Αιτωλοακαρνανίας-Λευκάδας (Αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ//ΕΦΑΑΙΤ/320230/229802/3191 της 03/07/2018 με απαίτηση ειδίκευσης στην οργάνωση αρχαιολογικών εκθέσεων και μουσειακών συλλογών).

 

Ο Σύλλογός μας κατήγγειλε τις προκηρύξεις αυτές, οι οποίες θέτουν αυτομάτως εκτός δυνατότητας εργασίας όλους τους συναδέλφους που δεν έχουν τις απαιτούμενες ειδικεύσεις, ζήτησε την ανακοινοποίησή τους στο ορθόν, ενώ έχει επιφυλαχθεί να μεταφέρει την καταγγελία στον επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης σε περίπτωση μη ανακοινοποίησης επί το ορθόν.

Με απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης, ο ΣΕΚΑ έχει τοποθετηθεί κατηγορηματικά και στο παρελθόν ενάντια στην απαίτηση ειδίκευσης στις προκηρύξεις του ΥΠΠΟΑ για συμβάσεις αρχαιολόγων ΙΔΟΧ, κωδικοποιώντας μια επιχειρηματολογία:

 

Πρώτον, επειδή δεν δίνεται η ευκαιρία σε νέους αρχαιολόγους, άνευ ειδίκευσης, να εργαστούν και να αποκτήσουν εμπειρία.

Δεύτερον, επειδή δεν δίνεται η δυνατότητα, ακόμα και σε αρχαιολόγους με εργασιακή εμπειρία ή/και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σε εξειδικευμένο πεδίο, να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας σε τομέα πέραν της εμπειρίας/ειδίκευσής τους.

Τρίτον, επειδή αίρεται η εμπειρική διαπίστωση ότι στην πλειονότητα των ανασκαφών δε συναντάται μία μόνο ιστορική περίοδος αλλά πολλές.

Τέταρτον, επειδή τίθεται υπό αμφισβήτηση η καθολικότητα και ενιαιότητα της ανασκαφικής μεθοδολογίας.

Πέμπτον, διότι εισάγεται η λογική της διάσπασης της συνοχής της αρχαιολογικής επιστήμης ως ενιαίας και της κατάτμησής της σε ανά ιστορικές περιόδους τομείς.

 

Στη συγκυρία, είναι ανάγκη να επανέλθουμε στο πρόβλημα, επισημαίνοντας με έμφαση ότι:

 

1. Η απαίτηση ειδίκευσης πρακτικώς ισοδυναμεί με πρόθεση του ΥΠΠΟΑ να ακυρώσει το πτυχίο αρχαιολογίας, καθώς και το καθολικό αίτημα του κλάδου μας που συμπυκνώνεται αποφθεγματικά σε μια φράση: “μοναδική προϋπόθεση εργασίας μας, το πτυχίο μας”.

 

2. Η εν πολλοίς συμβατική διάκριση των μονίμων και ΙΔΑΧ συναδέλφων μας σε ειδικότητες (πχ. ΠΕ Αρχαιολόγων Προϊστορικών-Κλασικών ή ΠΕ Αρχαιολόγων Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών), πόσο μάλλον περαιτέρω διαίρεση (πχ. ΠΕ Αρχαιολόγων Προϊστορικών, ΠΕ Αρχαιολόγων Κλασικών, κ.ο.κ.) ΔΕΝ έχει πεδίο της τους ΙΔΟΧ αρχαιολόγους. Το ίδιο το Οργανόγραμμα 2018 ΔΕΝ διαιρεί την ενιαία ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγος των συμβασιούχων αρχαιολόγων, και μόνον αυθαίρετος, όσο και παράτυπος είναι ο τεμαχισμός της ειδικότητας από το ΥΠΠΟΑ και τις ΕΦΑ.

Σύμφωνα εξάλλου και με την προτροπή του ίδιου του υφυπουργού, κ. Στρατή, προς την αντιπροσωπεία του ΣΕΚΑ στη συνάντηση της 16-05-18, το ΥΠΠΟΑ, η ΓΔΑΠΚ και οι ΕΦΑ θα πρέπει να θεωρούν δεδομένες τις ενστάσεις μας (και) στις προκηρύξεις, όταν κι αυτό ακόμη το Οργανόγραμμα καταπατάται σε βάρος μας.

 

3. Με δεδομένο ότι η εξειδίκευση πιστοποιείται είτε με σχετικό μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (συνεπώς το ΥΠΠΟΑ, με τις νέου τύπου προκηρύξεις τους, πρακτικώς υποχρεώνουν τους αρχαιολόγους σε μεταπτυχιακές σπουδές), είτε με εργασιακή προϋπηρεσία-εμπειρία πολλών μηνών (σε περιόδους εκτεταμένης ανεργίας), ουσιαστικά το κριτήριο της ειδίκευσης μετατρέπεται στο “επιστημονικό άλλοθι” της πολιτείας, να ρίχνει τις ευθύνες της ανεργίας στο έκτακτο προσωπικό, αντί να τις αναλαμβάνει η ίδια, ανοίγοντας θέσεις εργασίας για να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες του Πολιτισμού και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Από μια πιο καθαρή πολιτική σκοπιά, η απαίτηση της ειδίκευσης -από μια πολιτεία που βγάζει στο σφυρί τόπους ιστορικής αξίας (βλ. Θερμοπύλες) και τόπους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (βλ. Ελληνικό)- δεν είναι τίποτα περισσότερο από υποκρισία.

 

4. Απαντώντας (ομολογουμένως πολύ επιφανειακά) στις ενστάσεις μας, οι ΕΦΑ υποστήριξαν ότι προχώρησαν στις συγκεκριμένες προκηρύξεις με τη σύμφωνη γνώμη της ΓΔΑΠΚ (οπότε εδώ πρέπει να αναλάβει και η Γενική Διεύθυνση τις ευθύνες της), ενώ θεώρησαν σκόπιμο να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της παρατυπίας τους -όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς- με το σκεπτικό ότι ...την παρατυπία αυτή την διαπράττουν κι άλλες Εφορείες (!).

 

5. Αλήθεια, και για να στερήσουμε κι αυτό το τελευταίο -έστω καλοπροαίρετο- επιχείρημα των ΕΦΑ που δηλώνουν ότι βγάζουν προκήρυξη π.χ. με απαίτηση ειδίκευσης στην Κλασική Αρχαιολογία διότι έχουν ενδιαφέρον στη βαθιά επιστημονική μελέτη της “ελληνιστικής κεραμικής στην τάδε περιοχή” (αναφερόμαστε σε πραγματικό παράδειγμα), πόσο άραγε εξυπηρετούνται από έναν συμβασιούχο αρχαιολόγο με (το τυπικώς κατάλληλο γι' αυτές) μεταπτυχιακό στη μελέτη “Ιερών της Γεωμετρικής περιόδου στη δείνα περιοχή”, ή με μεταπτυχιακό στη “Ρωμαϊκή γλυπτική” σε άλλη, μέσα σ' όλα, περιοχή;

 

Ας γνωρίζουν οι ΕΦΑ και η ηγεσία του ΥΠΠΟΑ ότι με τις προκηρύξεις που απαιτούν ειδίκευση

α) όχι μόνο δεν κατορθώνουν, καταφανώς, αυτό που διατείνονται ότι ειλικρινώς επιδιώκουν

β) όχι μόνο δίνουν (δικαιολογημένα) πεδίο για σχολιασμούς ως προς τα πραγματικά κίνητρά τους

γ) όχι μόνο έρχονται αντίθετες στο ομόθυμο αίτημα ενός κλάδου, να μην είναι προαπαιτούμενη, αλλά μοριοδοτούμενη, η ειδίκευση στις προκηρύξεις (σημειωτέον: πρόκειται για το αίτημα ενός κλάδου ο οποίος βρίθει συναδέλφων με μετα-πτυχιακούς τίτλους σπουδών)

δ) όχι μόνο γίνονται φορείς αδικίας, διακρίσεων και αποκλεισμών, σε βάρος συναδέλφων τους,

αλλά και

ε) δίνουν “εκ των έσω” χτύπημα στα εργασιακά δικαιώματα των εκτάκτων αρχαιολόγων.

 

Καλούμε το ΥΠΠΟΑ να σταματήσει τώρα τη σύνταξη και έκδοση προκηρύξεων με προαπαιτούμενο προσόν την ειδίκευση


Σχετικά με την πώληση, μέσω ΤΑΙΠΕΔ, του αρχ. χώρου και ιαματικών πηγών της περιοχής Θερμοπυλών-Καλλιδρόμου

 

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων καταγγέλλει τις μεθοδευμένες ενέργειες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που σε συνεργασία με τη δημοτική και περιφερειακή διοίκηση Λαμίας και Στερεάς Ελλάδας αντίστοιχα, επιχειρεί την πώληση, μέσω ΤΑΙΠΕΔ, του αρχαιολογικού χώρου και των ιαματικών πηγών της περιοχής Θερμοπυλών - Καλλιδρόμου.

Συγκεκριμένα, το παραπάνω ακίνητο μεταβιβάστηκε το 2013 στην εταιρεία ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. και σήμερα, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, προωθείται η πώλησή του, στο πλαίσιο συνολικότερης επένδυσης που αφορά τη λουτρόπολη Καμμένων Βούρλων, την ιαματική πηγή Κονιαβίτη και την ιαματική πηγή Θερμοπυλών.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση της ιαματικής πηγής Θερμοπυλών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επένδυση και να αλλάξουν οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης, μεθοδεύεται ο κατακερματισμός του αρχαιολογικού χώρου του κείμενου ακινήτου και η δόμηση του σε τμήματα που κανονικά χρήζουν απολύτου προστασίας, με δεδομένο ότι αποτελεί και τον εμβληματικό αρχαιολογικό τόπο της ιστορικής μάχης των Θερμοπυλών. Είναι χαρακτηριστικές, εξάλλου, οι συναντήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, με την παρουσία εκπροσώπων του δήμου Λαμιέων, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων και του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Η παραπάνω εξέλιξη αποδεικνύει το πώς εννοεί η κυβέρνηση συνολικά την «ανάπτυξη» και την «αξιοποίηση» της δημόσιας περιουσίας: παράδοση αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και ιαματικών πηγών σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, αφού πρώτα, διαχρονικά, όλες οι κυβερνήσεις συνειδητά τα απαξίωσαν και τα στέρησαν από τον ελληνικό λαό, ενώ θα έπρεπε να τα αξιοποιήσει προς όφελος του.

Όλα αυτά θα έχουν σαν αποτέλεσμα να θυσιαστεί το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον της περιοχής, στο βωμό των κερδών των διαφόρων επενδυτών. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, από το 2013, που ξεκίνησε η συγκεκριμένη διαδικασία, υπήρξαν αντιδράσεις κατοίκων και μαζικών φορέων, με τη συμμετοχή τότε και εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα πρωτοστατούν στην πραγματοποίηση της εκποίησης.

 

Απαιτούμε:

  • Να μην εκποιηθεί και να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνει αδόμητος στο σύνολό του ο αρχαιολογικός χώρος των Θερμοπυλών και να μην προχωρήσει ο κατακερματισμός του.

  • Να μην προχωρήσει η εκποίηση των ιαματικών λουτρών της περιοχής και να αξιοποιηθούν από το Δημόσιο, με κριτήριο την ικανοποίηση των αναγκών του ελληνικού λαού και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβά

Τραγωδία δίχως τέλος

 

 

Τον Νοέμβριο που παρήλθε, ο Σύλλογός μας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση, έπειτα από τα τραγικά γεγονότα στην περιοχή της Μάνδρας Αττικής:

 

 

 

«Ασύμμετρες απειλές» και «Ακραία καιρικά φαινόμενα»

Ποτέ δεν φταίει το κράτος και οι σχεδιασμοί του (ή η απουσία τους).

Πριν 10 χρόνια, όταν θρηνούσαμε 63 συνανθρώπους μας που έβρισκαν τραγικό θάνατο μέσα στην πύρινη λαίλαπα, η τότε κυβέρνηση της ΝΔ διαπίστωνε ότι επρόκειτο για «οργανωμένο σχέδιο εμπρηστών» και «ασύμμετρη απειλή».

10 χρόνια μετά τον πύρινο θάνατο, η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ φέρνει τον υδάτινο, σε τουλάχιστον 22 συνανθρώπους μας. Τώρα, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, φταίνε «τα ακραία καιρικά φαινόμενα» και η «κλιματική αλλαγή». Η δε περιφερειάρχης Αττικής καταθέτει μήνυση και επιθυμεί να συνδράμει «ώστε επιτέλους να αποδοθούν ευθύνες».

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων θεωρεί ότι η μεγαλύτερη ασύμμετρη απειλή είναι οι πολιτικές των κυβερνήσεων των μνημονίων και της υποτέλειας, που θα συνεχίσουν να βυθίζουν τον ελληνικό λαό στη δυστυχία και στο πένθος, όσο δεν θα βρίσκουν μαζική καταδίκη, όσο δεν θα ορθώνονται συλλογικές αντιστάσεις για την ανάσχεσή τους.

Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες και στους οικείους των τραγικών θυμάτων της εφαρμοζόμενης, εδώ και δεκαετίες, εγκληματικής (αντι-)κοινωνικής πολιτικής.

25-11-2017

 

 

Μετρώντας, και πάλι, νεκρούς, αυτήν τη φορά από πυρκαγιές, ο πρωθυπουργός έκρινε προφανώς ότι είναι ακόμη νωρίς για να αναφερθεί σε τυχόν ευθύνες της πολιτείας και της κυβέρνησής του. Δεν περιμέναμε, και, πράγματι, από τα επίσημα χείλη δεν ακούστηκε λέξη για το υποστελεχωμένο πυροσβεστικό σώμα ή για τα δίκτυα για κατάσβεση πυρκαγιών με τους κρουνούς εκτός λειτουργίας, πόσο μάλλον για τις αντιπυρικές ζώνες, οι οποίες αποτελούν πολυτέλεια, για να μην πούμε «άγνωστη λέξη», για την πολιτική πρόνοιας των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Βέβαια ο πρωθυπουργός έκρινε σκόπιμο, περιγράφοντας τις πυρκαγιές, να μιλήσει κατʼεπανάληψη για «εικόνα ασύμμετρου φαινομένου», ενώ ήδη από τη Βοσνία όπου βρισκόταν για να βραβευθεί για την πολιτική του, είχε προλάβει να σημειώσει ότι τον «προβληματίζουν οι παράλληλες εστίες» εκδήλωσης της φωτιάς.

Στην τωρινή τραγωδία, επίστεψη της οποίας είναι, ακριβώς, το θράσος και η ασέβεια των συνυπολόγων και συνυπευθύνων για την τραγωδία αυτή, ο Σύλλογος μας θα περιοριστεί να επαναλάβει ότι η μεγαλύτερη ασυμμετρη απειλή είναι η μέχρι τωρα πολιτική των κυβερνήσεων και η επιδείνωση των όρων της ζωής μας με αφορμή τα μνημονια, που θα συνεχίσουν να βυθιζουν το λαόστη δυστυχία και στο πένθος, όσο δεν θα βρίσκουν μαζική καταδίκη, όσο δεν θα ορθώνονται συλλογικές αντιστάσεις απέναντί τους.

Ποιος κάνει τις προσλήψεις-απολύσεις αρχαιολόγων στα μεγάλα έργα;

(με αφορμή την επιστολή-απάντηση της ΕΦΑΠΕΘ στον ΣΕΚΑ)

 

 

Η ΕΦΑ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης καθυστέρησε χαρακτηριστικά να απαντήσει στα έγγραφά μας της 03/08/2017 και 06/10/2017 που αφορούν σε απολύσεις αρχαιολογικού προσωπικού στον νομό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου του ΤΑΡ.

Από τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους ο ΣΕΚΑ είχε καταγγείλει τις απολύσεις-μη ανανεώσεις συμβάσεων σε βάρος συναδέλφων στο έργο του ΤΑΡ, και ενώ τα αρχαιολογικά μέτωπα ήταν ακόμη ενεργά. Και με τα έγγραφά μας, καλέσαμε την ΕΦΑΠΕΘ να πάρει θέση συγκεκριμένα απέναντι στο πρόβλημα.

Οι οχλήσεις μας ευθέως προς την ΕΦΑΠΕΘ, σε συνδυασμό με την απεύθυνση του ΣΕΚΑ στον Συνήγορο του Πολίτη, όπου και καταγγέλθηκε η πρακτική άρνηση επίσημης τοποθέτησης-απάντησης της Εφορείας στα ερωτήματα του Συλλόγου μας, φαίνεται ότι υποχρέωσαν τελικώς την Εφορεία να απαντήσει. Εκτιμούμε όμως, ότι η επιστολή-απάντηση που δόθηκε τελικώς από την ΕΦΑ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (με ημερομηνία 14/06/2018), δεν αποζημιώνει την καθυστέρηση, ενώ γενικώς δεν τιμά την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

 

Η Εφορεία δηλώνει ρητά ότι, κατά τη διάρκεια των εργασιών, τον αριθμό των εργαζομένων στο αρχαιολογικό κομμάτι τον αποφάσιζαν, κατά την κρίση τους, ο επενδυτής και η ανάδοχος εταιρεία:

«Με αφορμή την πραγματοποίηση έκτακτων εκσκαφικών εργασιών που συνέπεσαν με το διάστημα της λήξης σύμβασης των δύο αρχαιολόγων, η Υπηρεσία μας έθεσε και εγγράφως το ερώτημα στον Επενδυτή του έργου αλλά και στην ανάδοχο εταιρεία, σχετικά με το αν η μείωση του αριθμού των εργαζομένων θα δημιουργούσε πρόβλημα στην πορεία του έργου, για να λάβει ρητή διαβεβαίωση ότι οι εναπομείναντες έντεκα (11) αρχαιολόγοι θα ήταν αρκετοί για την κάλυψη των περαιτέρω εργασιών του έργου, οι οποίες σταδιακά μειώνονταν».

Για την «πορεία» ποιου «έργου» εξέφρασε την ανησυχία της η ΕΦΑΠΕΘ; Για το κατασκευαστικό κομμάτι ή για το αρχαιολογικό;

Αλήθεια, η ΕΦΑ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης θα περίμενε από την (οποιαδήποτε) κατασκευαστική εταιρεία να της απαντήσει θετικά στο ερώτημα αν απαιτείται στο έργο η παρουσία αρχαιολόγων;

 

Στη συνέχεια της επιστολής, εμμέσως πλην σαφώς επιβεβαιώνεται, ξανά, ότι οι Εφορείες ήταν ανίσχυρες μπροστά στον Κύριο και Ανάδοχο του έργου.

«Η Υπηρεσία μας καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, είτε στην περίπτωση που απασχολούνταν περισσότερα σκαπτικά μηχανήματα είτε όταν προέκυπτε ανασκαφικό έργο, όταν δηλ. κρινόταν απαραίτητο για την προστασία των αρχαιοτήτων, ζητούσε επανειλημμένα την πρόσληψη νέου προσωπικού για να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες του έργου».

Η ΕΦΑΠΕΘ θέλει εδώ να εξηγήσει ότι …ως Εφορεία Αρχαιοτήτων είχε και η ίδια δικαίωμα άποψης για τον αριθμό του προσωπικού της αρχαιολογίας, εύκολα όμως συνάγεται το συμπέρασμα ότι αυτό που θα μπορούσε στην καλύτερη περίπτωση να κάνει κάθε Εφορεία απέναντι στον Επενδυτή και την Ανάδοχο εταιρεία, είναι να «αιτηθεί» προσωπικό.

Διατρανώνεται ότι η τελική απόφαση τόσο για τις προσλήψεις, όσο και για τις μη ανανεώσεις συμβάσεων-απολύσεις, ανήκει στους μεγαλοκατασκευαστές.

«Συνεπώς…» σημειώνεται στην κατακλείδα τής επιστολής «…η ΕΦΑΠΕΘ δεν είχε αρμοδιότητα ούτε αιτήθηκε την απόλυση οποιουδήποτε αρχαιολόγου ή υπαλλήλου άλλης ειδικότητας».

Η ΕΦΑΠΕΘ χρειάστηκε περίπου 10 μήνες για να δώσει αυτήν την απάντηση, δηλαδή να νίψει τας χείρας της, αναγνωρίζοντας την αδυναμία της.

 

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων επαναλαμβάνει το προφανές, ότι μόνο σε βάρος των εργαζομένων όσο και των αρχαιοτήτων λειτουργεί η κυριολεκτική παράδοση των κλειδιών των προσλήψεων, των απολύσεων, της επιλογής του προσωπικού, της διάρκειας των συμβάσεων, στα χέρια των Επενδυτών και Αναδόχων των λεγόμενων μεγάλων έργων.

 

Μπροστά σε αυτήν την προφανή συμπόρευση ΥΠΠΟΑ και μεγαλοεπενδυτών ο καθένας κρίνεται και πρέπει να πάρει θέση. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στον Πολιτισμό και ειδικά τους μόνιμους και ΙΔΑΧ συναδέλφους μας να αντιταχθούν εμπράκτως, συλλογικά και αγωνιστικά στη σταδιακή εκχώρηση της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς στο κεφάλαιο. Αναμένουμε την τοποθέτηση όλων των συλλογικών φορέων στο ζήτημα αυτό.

3μηνη παράταση εργασίας για τους συναδέλφους στην ψηφιοποίηση κινητών μνημείων της ΔΔΕΑΜ - αναστολή 24ωρων επαναλαμβανόμενων απεργιών
 
Με δεδομένη την ικανοποίηση του αιτήματος των συναδέλφων στην ψηφιοποίηση κινητών μνημείων της ΔΔΕΑΜ για συνέχιση της εργασίας τους και καμία απόλυση, ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) αναστέλλει τις 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες που είχε προκηρύξει για τους εργαζόμενους στο συγκεκριμένο έργο.