Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Ανακοινώσεις

Πρωτοβουλία συντονισμού Συλλόγων και Σωματείων

για την ανάκληση του δρομολογημένου περιορισμού

της ελεύθερης πρόσβασης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς χώρους

 

Με τη βάση ψηφίσματος που ακολουθεί, η οποία απευθύνεται καταρχάς στα θιγόμενα Σωματεία και Ενώσεις, ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) παίρνει την πρωτοβουλία συντονισμού ενάντια στον δρομολογημένο περιορισμό της ελεύθερης πρόσβασης πολλών κατηγοριών δικαιούχων, σε χώρους Πολιτισμού. Ανάμεσα στους θιγόμενους, βρίσκονται οι φοιτητές και οι πτυχιούχοι Ιστορικών και Αρχαιολογικών Τμημάτων.

Καλούμε τα μέλη του ΣΕΚΑ να προωθήσουν το ψήφισμα αυτό σε κάθε Συλλογικότητα που θίγεται ή στέκεται αλληλέγγυα στην προσπάθεια. Ο Σύλλογός μας θα συγκεντρώνει τα υπογεγραμμένα/σφραγισμένα ψηφίσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση , με πρόθεση να βρεθεί στο προσεχές διάστημα σε πιο στενή συνεργασία με τα Σωματεία και του Συλλόγους που θα ανταποκριθούν στην πρωτοβουλία αυτή.

Επισυνάπτουμε τα ΦΕΚ του 2019 και του 2016, στα οποία αποτυπώνονται οι αλλαγές σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς χώρους.

Βάση ψηφίσματος

 

 

Να ανακληθεί ο δρομολογημένος περιορισμός στην ελεύθερη πρόσβαση πολλών κατηγοριών δικαιούχων σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς χώρους

 

Με το ΦΕΚ 2666, τεύχος Β΄, της 1ης Ιουλίου 2019, το οποίο θα έχει εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2019, αφαιρείται από μια σειρά μέχρι σήμερα δικαιούχων, το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς χώρους.

Ζητάμε να ΜΗΝ καταργηθούν οι άδειες ελεύθερης πρόσβασης για τις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων:

«Φοιτητές και σπουδαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών ή ισότιμων Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Σχολών Ξεναγών, με την επίδειξη της φοιτητικής-σπουδαστικής τους ταυτότητας».

«Πτυχιούχοι Ιστορικών και Αρχαιολογικών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών καθώς και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, των Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών των Σχολών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, συμπεριλαμβανομένων και των Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των τμημάτων και των σχολών αυτών».

«Πτυχιούχοι Μουσειακών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των σπουδών αυτών».

«Οι επί συμβάσει υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων».

Επιπλέον, για τους επί συμβάσει υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, του Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείου Κανελλοπούλου να ανακληθεί η διατύπωση «Η ανανέωση του Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου είναι δυνατή εφόσον συνεχίζεται η επαγγελματική σχέση με το ΥΠ.ΠΟ.Α., το Τ.Α.Π., το Μουσείο Ακρόπολης και το Μουσείο Κανελλοπούλου».

«Οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α' βάθμιας, Β' βάθμιας και Γ' βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής».

Επιπλέον, για τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Α' βάθμιας, Β' βάθμιας και Γ' βάθμιας εκπαίδευσης να ανακληθεί η διατύπωση «Η ανανέωση του Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου είναι δυνατή εφόσον ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα».

ΦΕΚ 2016

ΦΕΚ 2019


Τραπεζικό και κυβερνητικό φακέλωμα σε βάρος του συνδικαλισμού

Με καθυστέρηση αρκετών μηνών, οι υπεύθυνοι για τα οικονομικά του ΣΕΚΑ μπόρεσαν τελικώς στα μέσα Ιουλίου 2019 και επανέκτησαν πλήρη πρόσβαση στον λογαριασμό τραπέζης του Συλλόγου. Θυμίζουμε ότι με το πέρας της θητείας ενός εκάστου ΔΣ του ΣΕΚΑ, καθώς το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο παραδίδει τη διοίκηση σε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, και για όσο διαρκεί αυτή η μετάβαση, «παγώνει» ο λογαριασμός τραπέζης του Συλλόγου, και τουλάχιστον μέχρι να οριστούν οι νέοι εκπρόσωποι και διαχειριστές των οικονομικών του.

Μετά τις εκλογές του Συλλόγου στις 7 Απριλίου του 2019 και την πολύ γρήγορη συγκρότηση ΔΣ του ΣΕΚΑ στις 13 Απριλίου 2019, απαιτήθηκε από την τράπεζα στην οποία ως Σύλλογος τηρούμε λογαριασμό, μια σειρά από έγγραφα, παραστατικά και πιστοποιήσεις, περισσότερα από κάθε άλλη φορά, η απόκτηση και η κατάθεση των οποίων απαίτησε αρκετό χρόνο (αλλά και χρήμα). Συγκεκριμένα ζητήθηκαν:

Από τον Σύλλογο:

-Πιστοποιητικό περί κατάθεσης Σωματείου

-Καταστατικό Σωματείου

-Πρακτικό εκλογής Εφορευτικής Επιτροπής

-Πρακτικά αρχαιρεσιών

-Πρακτικό μη προσβολής αρχαιρεσιών

-Πρακτικό συγκρότησης ΔΣ (πλήρες)

-Πρακτικό εξουσιοδότησης ταμία

-Δήλωση ταυτότητας πραγματικού δικαιούχου

-Σφραγίδα Συλλόγου

Από φυσικά πρόσωπα, γραμματέα και πρόεδρο:

-Ταυτότητα

-ΑΜΚΑ

-Εκκαθαριστικό Εφορίας

-Λογαριασμός ΔΕΚΟ (ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας από το TAXISNET)

-Βεβαίωση από πάροχο κινητής τηλεφωνίας

-Εκκαθαριστικό μισθοδοσίας ή βεβαίωση ανεργίας

-Δείγμα υπογραφής

Για πρώτη φορά ζητήθηκαν από φυσικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από τον πρόεδρο και τη γραμματέα του Συλλόγου, πρακτικώς να ανοίξουν κωδικό πελάτη στην τράπεζα, και παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι (ορθώς) δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στον λογαριασμό του Συλλόγου, δικαίωμα το οποίο διατηρεί μόνο ο ταμίας του Συλλόγου.

Για πρώτη φορά ζητήθηκε από τον Σύλλογο, ολόκληρο το πρακτικό συγκρότησης του ΔΣ, δηλαδή όχι μόνο το απόσπασμα εκείνο που αφορά τη σύνθεση του  Διοικητικού Συμβουλίου και την ανάδειξη του Προεδρείου του ΣΕΚΑ, αλλά η πλήρης καταγραφή όλων όσα συζητήθηκαν στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΕΚΑ. Η απαίτηση της τράπεζας για το πλήρες αυτό πρακτικό, μπορεί σήμερα να μοιάζει με μια «τυπική προϋπόθεση» για το ξεμπλοκάρισμα του λογαριασμού του Συλλόγου, έχει όμως τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε ανοιχτή παρέμβαση στα εσωτερικά του Συλλόγου. Η τράπεζα δεν έχει κανένα δικαίωμα να γνωρίζει τι συζητάει ο Σύλλογος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου!

Το πρόβλημα που περιγράφουμε δεν αφορά μόνο τον Σύλλογό μας, ούτε αφορά μόνο την τράπεζα στην οποία διατηρεί λογαριασμό ο Σύλλογός μας.

Τα 250 δις που έλαβαν οι τράπεζες τα μνημονιακά χρόνια πρακτικώς από τις τσέπες του ελληνικού λαού, τις βοήθησαν να διασωθούν και να «εκσυγχρονίστουν» ώστε να επανέρχονται σήμερα (φαινομενικώς) δριμύτερες, απαιτώντας ολοένα πιο πιεστικά από τους πελάτες τους αλλά και από όλες τις συλλογικότητες που διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό, ένα πλήρες φακέλωμα προκειμένου να παράσχουν τις υπηρεσίες τους.

Οι νέες αυτές λειτουργίες των τραπεζών «δένουν» μια χαρά με τις εξαγγελίες του νέου υπουργού Εργασίας, για κανονικό φακέλωμα των μελών συνδικαλιστικών οργανώσεωνΔημιουργούμε ηλεκτρονικό μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων και στελεχών, για να ξέρουμε πλέον και να αντιμετωπίσουμε το κατακερματισμένο οργανωτικό συνδικαλιστικό σύστημα της χώρας μας. Το καταγράφουμε ηλεκτρονικά και γνωρίζουμε πλέον και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους συνδικαλιστές και τα στελέχη, ποιοι είναι») και ηλεκτρονική ψήφο για την κήρυξη απεργίαςΌσον αφορά το θέμα της απεργίας, καθιερώνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία στις διαδικασίες της απεργίας, για να υπάρχει το δικαίωμα στον κάθε εργαζόμενο να έχει δικαίωμα να ψηφίζει και όχι οι λίγοι να αποφασίζουν για τους πολλούς, όπως γινόταν δεκαετίες στην πατρίδα μας») τα οποία προαναγγέλθηκαν κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων (21/07/19) από τον κ. Βρούτση, ξεδιπλώνοντας χωρίς περιστροφές το αντεργατικό σχέδιο της κυβέρνησης για το μέλλον που οραματίζεται για τον συνδικαλισμό.

Καταγγέλλουμε το τραπεζικό φακέλωμα!

Να μην περάσουν οι κυβερνητικοί αντι-συνδικαλιστικοί σχεδιασμοί!

Κάτω τα χέρια από τα σωματεία, κάτω τα χέρια από το δικαίωμά μας

 στην απεργία! Να προασπίσουμε τον ελεύθερο συνδικαλισμό!


Για την τακτική ενημέρωσή μας
 
Όσοι συνάδελφοι δεν λαμβάνουν στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση τις τακτικές ενημερώσεις του ΣΕΚΑ, παρά το γεγονός ότι είναι ενεργά μέλη του, παρακαλούνται να ενημερώσουν τον Σύλλογο στη διεύθυνση sekarchaeologists@gmail.com.

ΥΠΠΟΑ: Περιορίζει την πρόσβασή μας στους αρχαιολογικούς χώρους!

 

Με το ΦΕΚ 2666, τεύχος Β΄, της 1ης Ιουλίου 2019, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ φρόντισε -μια εβδομάδα πριν αποχωρήσει από την εξουσία, και παραδώσει τη σκυτάλη στους επόμενους επίδοξους διαμορφωτές της πολιτικής ζωής του τόπου- να αφήσει ένα ακόμη μικρό «αναμνηστικό» των πεπραγμένων της: αφαίρεσε από τους πτυχιούχους Ιστορικών και Αρχαιολογικών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών καθώς και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, των Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών, των Σχολών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, συμπεριλαμβανομένων και των Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από τους κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των τμημάτων και των σχολών αυτών, το δικαίωμα να αποκτήσουν Δελτίο ελεύθερης εισόδουτριετούς διάρκειας (με δικαίωμα ανανέωσης) σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους.

Το δικαίωμα αυτό το αφαίρεσε και από τους πτυχιούχους Μουσειακών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από τους κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των σπουδών αυτών. Οι συνολικές προσθαφαιρέσεις του δικαιώματος (κυρίως αφαιρέσεις) αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί (βασικά σημεία του τονίζονται με χρώμα), ο οποίος παρουσιάζει τη σχετική νομοθεσία στα έτη 2016 και 2019.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές, έχει ειδικό βάρος το γεγονός ότι ο κάτοχος του πτυχίου αρχαιολογίας μπορεί μεν να εισέρχεται ελεύθερα σε ένα μουσείο ως άνεργος, αλλά ΔΕΝ μπορεί να εισέρχεται ελεύθερα ως πτυχιούχος Αρχαιολογικού τμήματος. Εδώ είναι σαφής, μεταξύ άλλων, η απαξίωση του πτυχίου μας, και η αποσύνδεσή του από -μέχρι πρότινος- κεκτημένα δικαιώματά μας. Αν ο πτυχιούχος αρχαιολογικού τμήματος, έστω και περιστασιακά, ετεροαπασχοληθεί, τότε αυτομάτως χάνει γενικώς το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασής του σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Το ΥΠΠΟΑ «τιμωρεί» όποιον παρεκκλίνει από το όραμα της Αρχαιολογίας για να εξασφαλίσει το βιοπορισμό του.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές, έχει ειδικό βάρος το γεγόνος ότι ο συμβασιούχος του ΥΠΠΟΑ έχει δικαίωμα στην έκδοση/ανανέωση του Δελτίου ελεύθερης εισόδου ΜΟΝΟ για το διάστημα που εργάζεται στον Πολιτισμό. Απύθμενη η υποκρισία του ΥΠΠΟΑ, που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πόσο λίγες και πόσο ολιγόμηνες είναι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που προκηρύσσει. Η λογική που υπογραμμίζεται από το ΥΠΠΟΑ αποτελεί ευθεία υποτίμηση των αρχαιολόγων και εν γένει των συμβασιούχων στο υπουργείο πολιτισμού: Η σχέση τους προς τον Πολιτισμό αναγνωρίζεται-περιορίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργάζονται σε αυτό.

Καταγγέλλοντας τους σχεδιασμούς τους οποίους υπηρετούν (και) οι νέες αλλαγές που αφορούν στην πρόσβασή μας σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους, απαιτούμε την επαναφορά του δικαιώματος ελεύθερης πρόσβασης σε όλους τους πτυχιούχους της Αρχαιολογίας, καθώς και σε όλους τους συμβασιούχους στον Πολιτισμό, είτε αυτή τη στιγμή εργάζονται, είτε όχι.

 

2016

2019

Απαλλάσσονται από την καταβολή αντιτίμου εισόδου οι κάτωθι:

α) οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας,

β) οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών ή ισότιμων Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Σχολών Ξεναγών, με την επίδειξη της φοιτητικής-σπουδαστικής τους ταυτότητας,

γ) οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας,

δ) οι κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), με την επίδειξη αυτής,

ε) οι ξεναγοί, με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας,

στ) οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας, Γ΄ βάθμιας Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών,

ζ) τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, με την επίδειξη της θεωρημένης κάρτας μέλους,

η) οι αστυνομικοί του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας,

θ) οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς,

ι) οι κάτοχοι Δελτίου ελεύθερης εισόδου,

ια) τα άτομα με αναπηρία (67% και άνω) και ένας συνοδός αυτών, με την επίδειξη βεβαίωσης αναπηρίας του Υπουργείου Υγείας ή ιατρικής γνωμάτευσης δημόσιου φορέα όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια η αναπηρία και το ποσοστό αυτής,

ιβ) οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών και τα παιδιά τους έως 23 ετών ή 25 ετών εάν σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη θεωρημένου πάσου πολυτέκνων της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Επίσης οι γονείς τρίτεκνων οικογενειών και τα παιδιά τους έως 23 ετών ή 24 ετών εάν σπουδάζουν και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο,

ιγ) οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, με την επίδειξη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο. Στην περίπτωση των διαζευγμένων, μόνον ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων,

ιδ) οι κάτοχοι ενεργού κάρτας ανεργίας,

ιε) οι κάτοχοι κάρτας αλληλεγγύης,

ιστ) οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας,

ιζ) τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και αντίστοιχων Επιμελητηρίων κρατών μελών της Ε.Ε., με την επίδειξη της κάρτας μέλους.

Δικαιούνται να αποκτήσουν Δελτίο ελεύθερης εισόδου τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης, οι κάτωθι:

α) τα μέλη των Κεντρικών Συμβουλίων και των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

β) τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και οι Διευθυντές των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

γ) οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας, Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης (εν ενεργεία και συνταξιούχοι). Στην περίπτωση των αναπληρωτών και των ωρομίσθιων καθηγητών, η έκδοση Δελτίου ελεύθερης εισόδου είναι δυνατή για το διάστημα που ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα,

δ) οι πτυχιούχοι Ιστορικών και Αρχαιολογικών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών καθώς και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, των Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών, των Σχολών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, συμπεριλαμβανομένων και των Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των τμημάτων και των σχολών αυτών,

ε) οι πτυχιούχοι Μουσειακών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των σπουδών αυτών,

στ) οι Διευθυντές και τα μέλη των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών στην Ελλάδα,

ζ) οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων,

η) οι επί συμβάσει υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου επίσκεψης οι κάτωθι:

α) τα παιδιά και οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης,

β) τα παιδιά ηλικίας έως 5 ετών των εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών, με την επίδειξη του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης,

γ) οι άνω των 25 ετών εκπαιδευόμενοι στα σχολεία της Β' βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και βεβαίωσης της σχολικής μονάδας φοίτησης, με ισχύ τρέχοντος έτους,

δ) οι συνοδοί εκπαιδευτικοί κατά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α' βάθμιας, Β' βάθμιας και Γ' βάθμιας εκπαίδευσης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ε) οι συμμετέχοντες στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.), με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και βεβαίωσης δικαιούχου ελεύθερης εισόδου λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα Κ.Ε.Α., για την αναγραφόμενη περίοδο συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα,

στ) οι κάτοχοι κάρτας ανεργίας της ημεδαπής, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και του Δελτίου Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., σε ισχύ,

ζ) τα άτομα με αναπηρία (με ποσοστό 50% και άνω) και ένας συνοδός αυτών, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας -ΚΕ.Π.Α.) για τους κατοίκους της ημεδαπής ή ανάλογου πιστοποιητικού από αντίστοιχο αρμόδιο φορέα της αλλοδαπής,

η) οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία (με ποσοστό 50% και άνω), με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), σε ισχύ, καθώς και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας -ΚΕ.Π.Α.),

θ) οι γονείς τρίτεκνων οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία (με ποσοστό 50% και άνω), με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο, σε ισχύ, καθώς και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας - ΚΕ.Π.Α.),

ι) οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία (με ποσοστό 50% και άνω), με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, σε ισχύ, καθώς και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας - ΚΕ.Π.Α.),

ια) οι πρόσφυγες, με την επίδειξη Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας ή Ταξιδιωτικού Εγγράφου Σύμβασης της 28ης Ιουλίου 1951 (διαβατήριο αναγνωρισμένου πρόσφυγα) ή Ταξιδιωτικού Εγγράφου Αλλοδαπού (διαβατήριο αναγνωρισμένου δικαιούχου επικουρικής προστασίας) ή Άδειας Διαμονής,

ιβ) οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία, με επίδειξη Δελτίου Ταυτότητας Οπλίτη, σε ισχύ,

ιγ) οι Έλληνες Ολυμπιονίκες, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και κάρτας μέλους του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών,

ιδ) οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου κατόπιν αιτήματος του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου (Δ/νση/Γραφείο Εθιμοτυπίας), μετά από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς,

ιε) οι κάτοχοι κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), με την επίδειξη της

αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και της κάρτας μέλους ICOM/ICOMOS, σε ισχύ,

ιστ) τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων, τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το ΥΠ.ΠΟ.Α., με την επίδειξη της σχετικής κάρτας μέλους, σε ισχύ,

ιζ) οι αστυνομικοί του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων των Διευθύνσεων Ασφάλειας, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας και βεβαίωσης υπηρεσίας στο εν λόγω Τμήμα, ετήσιας ισχύος,

ιη) οι εν ενεργεία υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, του Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείου Κανελλοπούλου, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας,

ιθ) οι ειδικοί επιστήμονες στους οποίους χορηγείται άδεια με σκοπό τη φωτογράφιση, τη μελέτη, τη σχεδίαση ή τη δημοσίευση αρχαιοτήτων,

κ) τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, με την επίδειξη κάρτας μέλους, σε ισχύ,

κα) οι ξεναγοί, με την επίδειξη ξεναγικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Τουρισμού, σε ισχύ,

κβ) οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη δημοσιογραφικής ταυτότητας, σε ισχύ,

κγ) οι κάτοχοι Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου, με την επίδειξη αυτού.

Δικαιούνται να αποκτήσουν Δελτίο Ελεύθερης Εισόδου τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης, το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α, οι κάτωθι:

α) τα εν ενεργεία μέλη των Κεντρικών Συμβουλίων και των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

β) τα εν ενεργεία μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, του Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείου Κανελλοπούλου,

γ) οι εν ενεργεία Διευθυντές και τα μέλη των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών στην Ελλάδα,

δ) οι συμβασιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, του Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείου Κανελλοπούλου. Η ανανέωση του Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου είναι δυνατή εφόσον συνεχίζεται η επαγγελματική σχέση με το ΥΠ.ΠΟ.Α., το Τ.Α.Π., το Μουσείο Ακρόπολης και το Μουσείο Κανελλοπούλου,

ε) οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, του Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείου Κανελλοπούλου,

στ) οι υπηρετούντες στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,

ζ) οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α' βάθμιας, Β' βάθμιας και Γ' βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής. Στην περίπτωση των αναπληρωτών και των ωρομισθίων καθηγητών, η ανανέωση του Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου είναι δυνατή εφόσον ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα.

Οδηγίες για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

στις 25/06/19 η ΓΣΕΕ εξέδωσε Δελτίο Τύπου για την «Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών». Η σχετική ενημέρωση παρέχεται στον ακόλουθο σύνδεσμο μαζί με την οικεία εγκύκλιο της ΓΣΕΕ του έτους 2016: https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=1477

 

Επί τη βάσει των υψηλών θερμοκρασιών που έχουν προβλεφθεί και για το προσεχές διάστημα σε διάφορες περιοχές της χώρας, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιο είναι το ισχύον πλαίσιο και ποια τα δικαιώματά μας στους χώρους εργασίας μας.

Πωλούνται στις 03 και 04 Ιουλίου, στα Christie's
Αγαπητοί συνάδελφοι,
στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://www.christies.com/salelanding/index.aspx?lid=1&intsaleid=28097&dt=372019155418&saletitle=&pg=all&action=paging&sid=a0a301c9-b832-43f8-bbf9-0779210ced8d
 
θα βρείτε τον κατάλογο πωλητέων αρχαιοτήτων τού διεθνούς οίκου δημοπρασιών Christie's, εν όψει της δημοπρασίας που ξεκινά σήμερα, 3 Ιουλίου, στο Λονδίνο, για να ολοκληρωθεί αύριο, 4 Ιουλίου 2019.

Στις σελίδες του καταλόγου, δίπλα στα ετρουσκικά, ρωμαϊκά, αρχαία αιγυπτιακά, και λοιπά κομμάτια, θα δει κανείς σπανιότατα αρχαία ελληνικά κινητά μνημεία, τα οποία χρονολογούνται από την πρωτοελλαδική μέχρι την ελληνιστική περίοδο. Ανάμεσά τους, κυκλαδικά ειδώλια και πυξίδες, μελανόμορφοι αμφορείς και κρατήρες, κεφαλές αγαλμάτων... Δεν χρειάζεται να είναι κανείς αρχαιολόγος για να καταλάβει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο άλλοτε λίκνο της αποικιοκρατίας.

Η Αίγυπτος έκανε ένα διστακτικό βήμα, ζητώντας να μην υλοποιηθεί η δημοπρασία και αξιώνοντας από τον οίκο δημοπρασιών τα πιστοποιητικά απόκτησης των αρχαίων αντικειμένων.

Στην πραγματικότητα, όλες οι προς πώληση αρχαιότητες αποτελούν προϊόντα λεηλασίας και αρπαγής, και καμία “σύννομη” αγοραπωλησία τους, καμία “τυπική” διαδικασία και καμία ιδιοκτησία δεν μπορεί και δεν πρέπει να αναγνωρίζεται σε βάρος τους.

Οι οίκοι δημοπρασιών αποτελούν το εργαλείο εκείνο που μεταφέρει μοναδικά δημιουργήματα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς σε ιδιωτικές προθήκες. Για να το πετύχουν αυτό καμώνονται πως δεν γνωρίζουν την προέλευση των αρχαιοτήτων που κάθε φορά βγάζουν στο σφυρί. Για την ακρίβεια, οι οίκοι δημοπρασιών εξυπηρετούνται όταν τα αρχαία αντικείμενα δεν έχουν ταυτότητα.

Καταγγέλλουμε την υποκρισία των οίκων Δημοπρασιών, και την ανοχή που γνωρίζει η εκποίηση πολιτιστικών αγαθών τόσο στην εθνική όσο και στην ξένη αρχαιολογική νομοθεσία!

Απαιτούμε την ουσιαστική προστασία τους!

Να μην επιτρέψουμε στους διεθνείς άρπαγες να σβήνουν τις ταυτότητες των αρχαίων κινητών μνημείων, για να τα εμπορεύονται. Να μην επιτρέψουμε το σβήσιμο της πολιτισμικής μας κληρονομιάς!

Να επιστραφούν όλες οι κλεμμένες και λεηλατημένες αρχαιότητες στις πατρίδες τους!

Όχι στην εμπορευματοποίηση του Πολιτισμού!

1

2

3

5