Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΦΗΦΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ.Σ. 9-11-2014

ΘΕΜΑ:2.ΣΣΕ ΣΕΚΑ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ: Ζητούμε από το σώμα να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. για τις διαπραγματεύσεις και σχετικές αποφάσεις.

ΑΘΗΝΑ:

ΥΠΕΡ: 11

ΚΑΤΑ :9

ΛΕΥΚΟ:2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

ΥΠΕΡ: 28

ΚΑΤΑ : -

ΛΕΥΚΟ:-

ΚΡΗΤΗ:

ΥΠΕΡ:12

ΚΑΤΑ :0

ΛΕΥΚΟ:0

ΣΥΝΟΛΟ:

ΥΠΕΡ: 51

ΚΑΤΑ : 9

ΛΕΥΚΟ:2

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Σώμα εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. για τις διαπραγματεύσεις και σχετικές αποφάσεις.

 

ΘΕΜΑ  3:Ενημέρωση για τις δράσεις του ΣΕΚΑ ενάντια στο Νέο Οργανόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

3α. Αν συμφωνεί το σώμα ο ΣΕΚΑ να προσφύγει στο ΣτΕ για το οργανόγραμμα γενικώς

3β. Αν εξουσιοδοτεί το σώμα το ΔΣ να λάβει αποφάσεις σχετικά με το ζήτημα

ΑΘΗΝΑ:

ΥΠΕΡ:  3Α 14      3Β 13

ΚΑΤΑ : 3Α 3         3Β 6

ΛΕΥΚΟ: 3Α 4           3Β 3

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

ΥΠΕΡ: 3Α 30        3Β 19

ΚΑΤΑ : 3Α   1        3Β -

ΛΕΥΚΟ: 3Α    2      3Β 12

ΚΡΗΤΗ:

ΥΠΕΡ: 3Α 12       3Β 12

ΚΑΤΑ : 3Α 0         3Β 0

ΛΕΥΚΟ: 3Α 0        3Β 0

ΣΥΝΟΛΟ:

ΥΠΕΡ: 3Α  56      3Β 44

ΚΑΤΑ : 3Α   4       3Β 6

ΛΕΥΚΟ: 3Α   6     3Β 15

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

3Α : Ο ΣΕΚΑ να προσφύγει στο ΣτΕ για το οργανόγραμμα γενικώς

3Β: Εξουσιοδοτεί το σώμα το ΔΣ να λάβει αποφάσεις σχετικά με το ζήτημα

ΘΕΜΑ: 6.Πρόταση Δ.Σ.:  "Μέσω του επίσημου mail του Σ.ΕΚ.Α. να προωθούνται μόνο οι αποφάσεις της πλειοψηφίας του Δ.Σ."

ΑΘΗΝΑ:

ΥΠΕΡ: 15

ΚΑΤΑ : 6

ΛΕΥΚΟ: 1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

ΥΠΕΡ: 10

ΚΑΤΑ : 17

ΛΕΥΚΟ: 1

ΚΡΗΤΗ:

ΥΠΕΡ: 1

ΚΑΤΑ :11

ΛΕΥΚΟ:-

ΣΥΝΟΛΟ:

ΥΠΕΡ: 26

ΚΑΤΑ :34

ΛΕΥΚΟ:2

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Διατηρείται ως έχει

ΘΕΜΑ: 7.Πρόταση του Γ. Παππά:

Μείωση ετήσιας συνδρομής από 24 στα 18 ευρώ

ΑΘΗΝΑ:

ΥΠΕΡ: -

ΚΑΤΑ : 17

ΛΕΥΚΟ: 4

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

ΥΠΕΡ: 2

ΚΑΤΑ :17

ΛΕΥΚΟ:9

ΚΡΗΤΗ:

ΥΠΕΡ: 0

ΚΑΤΑ : 12

ΛΕΥΚΟ:-

ΣΥΝΟΛΟ:

ΥΠΕΡ: 2

ΚΑΤΑ : 46

ΛΕΥΚΟ: 13

ΘΕΜΑ: 7.Πρόταση ΔΣ επί της Πρότασης του Γ. Παππά

Να παραμείνει η συνδρομή στα 24 ευρώ, καθώς είναι ένα ποσό που μπορεί να καλύψει τα έξοδα του συλλόγου

ΑΘΗΝΑ:

ΥΠΕΡ: 11

ΚΑΤΑ : 5

ΛΕΥΚΟ: 5

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

ΥΠΕΡ: 17

ΚΑΤΑ : 2

ΛΕΥΚΟ: 9

ΚΡΗΤΗ:

ΥΠΕΡ: 11

ΚΑΤΑ : 1

ΛΕΥΚΟ:-

ΣΥΝΟΛΟ:

ΥΠΕΡ: 39

ΚΑΤΑ : 9

ΛΕΥΚΟ: 14

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Διατηρείται ως έχει (24 ευρώ)

ΘΕΜΑ: 9 Πρόταση ΔΑΣ Σ.ΕΚ.Α. : Συμμετοχή του ΣΕΚΑ στην πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 27/11 σύμφωνα με την εισήγηση της ΔΑΣ

ΑΘΗΝΑ:

ΥΠΕΡ: 5

ΚΑΤΑ :11

ΛΕΥΚΟ:4

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

ΥΠΕΡ: 1

ΚΑΤΑ : 21

ΛΕΥΚΟ:-

ΚΡΗΤΗ:

ΥΠΕΡ: 12

ΚΑΤΑ :-

ΛΕΥΚΟ:-

ΣΥΝΟΛΟ:

ΥΠΕΡ: 18

ΚΑΤΑ : 32

ΛΕΥΚΟ: 4

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Κατά της πρότασης της ΔΑΣ

ΘΕΜΑ: 10 Πρόταση ΔΑΣ Σ.ΕΚ.Α. : Νέος Συνδικαλιστικός Νόμος και καταστολή- δίωξη συνδικαλιστών

ΑΘΗΝΑ:

ΥΠΕΡ:14

ΚΑΤΑ :-

ΛΕΥΚΟ:5

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

ΥΠΕΡ:19

ΚΑΤΑ :1

ΛΕΥΚΟ:3

ΚΡΗΤΗ:

ΥΠΕΡ:12

ΚΑΤΑ :-

ΛΕΥΚΟ:-

ΣΥΝΟΛΟ:

ΥΠΕΡ: 45

ΚΑΤΑ : 1

ΛΕΥΚΟ: 8

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υπέρ του ψηφίσματος

 

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:

ΘΕΜΑ 2: Το Σώμα εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. για τις διαπραγματεύσεις και σχετικές αποφάσεις.

 

ΘΕΜΑ 3Α Ο ΣΕΚΑ να προσφύγει στο ΣτΕ για το οργανόγραμμα γενικώς

ΘΕΜΑ 3 Β Εξουσιοδοτεί το σώμα το ΔΣ να λάβει αποφάσεις σχετικά με το ζήτημα

 

ΘΕΜΑ 6 Προώθηση μηνυμάτων, ανακοινώσεων κ.λπ.  από το κεντρικό mail του Συλλόγου (Διατηρείται ως έχει)

ΘΕΜΑ 7 Διατηρείται το ποσό των 24 ευρώ

ΘΕΜΑ 9 Κατά της πρότασης της ΔΑΣ

ΘΕΜΑ 10 Υπέρ του ψηφίσματος περί νέου συνδικαλιστικού νόμου και δίωξης συνδικαλιστή
Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία διαγραφής της παραγράφου που όριζε
ως προαπαιτούμενο προσόν πρόσληψης τον μεταπτυχιακό τίτλο.
Σημαντικότερη νίκη, η συσπείρωση στον Σύλλογο!
 
«...διαγράφεται η απαίτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ως τυπικού προσόντος για το διορισμό σε θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων στις (...) ειδικότητες των αρχαιολόγων προϊστορικών, κλασικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών αρχαιοτήτων...»
 
Στις 22 Οκτωβρίου 2014 κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για τη διαγραφή της παραγράφου του Προεδρικού Διατάγματος 104/2014, η οποίαυποχρεώνει όλους τους έκτακτους αρχαιολόγους να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών για να μπορούν να διεκδικούν το δικαίωμά τους στην εργασία στις εφορείες αρχαιοτήτων.
Ο ΣΕΚΑ διεκδίκησε από την πρώτη στιγμή την απόσυρση της απαίτησης αυτής, προάσπισε τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αξία του πτυχίου αρχαιολογίας, ζήτησε να μην εφαρμοστεί στο σύνολό του το νέο Οργανόγραμμα, το οποίο μόνο ζημία έχει να προσφέρει στον Πολιτισμό και στους εργαζομένους σε αυτόν.
Ασφαλώς, το κύριο κομμάτι τής νομοθετικής επίθεσης στον Πολιτισμό παραμένει, ωστόσο πραγματοποιήθηκαν βήματα για να αποκρουστεί η αιχμή της επίθεσης σε βάρος των εκτάκτων αρχαιολόγων. Η πίεση που ασκήθηκε γενικά από τους εργαζόμενους στον Πολιτισμό και ειδικά η ενεργοποίηση του ΣΕΚΑ, έχουν τη συμβολή τους στη θετική αυτή εξέλιξη.
Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων, με σειρά πολύμορφων κινητοποιήσεων που οργάνωσε σε πολλές πόλεις πριν υπογραφεί το Προεδρικό Διάταγμα, αλλά και κατά την ημέρα στην οποία κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία του ΠΔ 104/2014,ενίσχυσε τη συνολική προσπάθεια των εργαζομένων στο ΥΠΠΟΑ, κατέθεσε τη δική του αγωνιστική συμβολή, και άσκησε πίεση ώστε να μην εφαρμοστεί καθόλου στην πράξη η αντεργατική ρύθμιση του υπουργείου και της κυβέρνησης, που έστρωνε και επισήμως τον δρόμο της ανεργίας (και) για τους έκτακτους αρχαιολόγους.
Έχει σημασία να σημειωθεί ότι: ομάδες εργαζομένων, όπως π.χ. οι ιστορικοί, που δεν διαθέτουν συλλογικά όργανα εκπροσώπησης και συντονισμού τους, δεν μπόρεσαν να εξαιρεθούν από τις καταστροφικές νομοθετικές πρόνοιες του ΠΔ 104/2014.
Ο ΣΕΚΑ εκφράζει την πεποίθηση ότι η συσπείρωση των εκτάκτων αρχαιολόγων στον Σύλλογο, και οι οργανωμένες διεκδικήσεις, θα αποτελέσουν τη σημαντικότερη νίκη στον αγώνα προάσπισης των αρχαίων μνημείων και των σύγχρονων εργαζομένων στην αρχαιολογία.

Σ.ΕΚ.Α.

Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων

Νικηταρά 8-10, 10678 Αθήνα, Fax: 210 3816584, Κιν. 6977509501

Email: ,

www.seka.net.gr

 

ΘΕΜΑ

Σχετικά με τις προσφυγές κατά της τροποποιητικής απόφασης του ΥΔΜΗΔ που περικόπτει την καταβολή επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών.

Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ήδη γνωρίζετε

Με βάση  την τροποποιητική απόφαση του ΥΔΜΗΔ (πληρωμές ΙΔΟΧ) που υπογράφηκε  στις 14/4/2014:

 έχει προκύψει σοβαρό πρόβλημα  στον τρόπο πληρωμής των επί συμβάσει εργαζόμενων στο δημόσιο. Σύμφωνα με αυτή

1)      θα πρέπει να εκδίδεται από τη διεύθυνση διοικητικού πράξη κατάταξης των υπαλλήλων, και η εφαρμογή της θα έχει ισχύ από την ημερομηνία αίτησης του εργαζόμενου.

2)      Δεν προσμετράται στη μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού ο μεταπτυχιακός τίτλος (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) εάν δεν αποτελούσε τυπικό προσόν πρόσληψης.

 

Ο Σύλλογος συνεχίζει τη συγκέντρωση των ονομάτων για τη νομική διεκδίκηση, η οποία αφορά και σε οικονομικό επίπεδο τον κάθε ένα συμμετέχοντα ξεχωριστά.

Η προσφυγή θα γίνει κατά της ΚΥΑ και των βεβαιώσεων αποδοχών καθενός προσφεύγοντος. Θα γίνει με τη διαδικασία της δίκης πιλότου, δηλαδή θα εισαχθεί στο ΣτΕ επειδή αφορά μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Τα επιχειρήματα μας θα είναι παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούμε για την ακύρωση του μνημονίου, των περικοπών των αστυνομικών που δικαιώθηκαν, διότι θίγονται τα ίδια δικαιώματα: περιουσία, ισότητα, ελευθερία διαπραγματεύσεων και συλλογικών διαβουλεύσεων.       

Από καθένα προσφεύγοντα, θα χρειαστεί:

ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, πού εργάζεται, πόσο καιρό και γενικά ένα σύντομο εργασιακό βιογραφικό (θα μας εξυπηρετούσε αν είχε κάποια βεβαίωση για την εργασία του), σε ποιο βαθμό και κλιμάκιο εντάσσεται και μια βεβαίωση αποδοχών με τις μειωμένες του αποδοχές.

Το κόστος συμμετοχής εξαρτάται από το εύρος της συμμετοχής. Όμως, για να σας δώσουμε μια εκτίμηση, το ποσό περίπου ανέρχεται στα 100€ το άτομο. Η τιμή αυτή περιλαμβάνει το σύνολο των εξόδων.

Τις παραπάνω πληροφορίες μας έδωσε η νομική σύμβουλος του συλλόγου μας κα Ευθυμίου Άννα η οποία διατίθεται να αναλάβει όσα μέλη μας το επιθυμούν.

Ο Σ.ΕΚ.Α καλεί τα μέλη του που ενδιαφέρονται για την προσφυγή να στείλουν τα ανωτέρω στοιχεία έως τις 30/11/2014 στο email: sekarchaeologists@gmail.com.

Σ.ΕΚ.Α.

Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων

Email: sekarchaeologists@gmail.com,

www.seka.net.gr

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014 στις 11:00 πμ, στην Αθήνα (στο κτήριο του Σ.Ε.Α., Ερμού 134 – 136, έναντι σταθμού ΗΣΑΠ «Θησείο»), στη Θεσσαλονίκη, και στο Ηράκλειο Κρήτης  (Θα ενημερωθείτε άμεσα για τους χώρους πραγματοποιήσης της συνέλευσης)

  

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.  Ενημέρωση για την αλλαγή σύνθεσης του Δ.Σ. έπειτα από τις αρχαιρεσίες της 5ης Οκτωβρίου 2014

2. Ενημέρωση για τις δράσεις του ΣΕΚΑ ενάντια στο Νέο Οργανόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού

3. Νέο site Συλλόγου

4. Μετρό Θεσσαλονίκης

5. ΣΣΕ ΣΕΚΑ

6.Πρόταση ΔΣ:  "Μέσω του επίσημου mail του ΣΕΚΑ να προωθούνται μόνο οι αποφάσεις της πλειοψηφίας του ΔΣ",

Αν επιθυμείτε να προσθέσετε κάποιο θέμα στην ημερήσια διάταξη για κάποιο ζήτημα που σας απασχολεί, παρακαλούμε να αποστείλετε με mail την πρότασή σας, το συντομότερο (έως την Τρίτη 04/11/14). 

Καθώς ο Σ.ΕΚ.Α. είστε εσείς, τα μέλη του, η παρουσία σας είναι απαραίτητη.

Σ.ΕΚ.Α.

Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων

Email: ,

ΘΕΜΑ

Σχετικά με τις προσφυγές κατά της τροποποιητικής απόφασης του ΥΔΜΗΔ που περικόπτει την καταβολή επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών.

Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ήδη γνωρίζετε

Με βάση την τροποποιητική απόφαση του ΥΔΜΗΔ (πληρωμές ΙΔΟΧ) που υπογράφηκε  στις 14/4/2014:

έχει προκύψει σοβαρό πρόβλημα  στον τρόπο πληρωμής των επί συμβάσει εργαζόμενων στο δημόσιο. Σύμφωνα με αυτή

  1. θα πρέπει να εκδίδεται από τη διεύθυνση διοικητικού πράξη κατάταξης των υπαλλήλων, και η εφαρμογή της θα έχει ισχύ από την ημερομηνία αίτησης του εργαζόμενου.
  2. Δεν προσμετράται στη μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού ο μεταπτυχιακός τίτλος (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) εάν δεν αποτελούσε τυπικό προσόν πρόσληψης.

Ο Σύλλογος συνεχίζει τη συγκέντρωση των ονομάτων για τη νομική διεκδίκηση, η οποία αφορά και σε οικονομικό επίπεδο τον κάθε ένα συμμετέχοντα ξεχωριστά.

Η προσφυγή θα γίνει κατά της ΚΥΑ και των βεβαιώσεων αποδοχών καθενός προσφεύγοντος. Θα γίνει με τη διαδικασία της δίκης πιλότου, δηλαδή θα εισαχθεί στο ΣτΕ επειδή αφορά μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Τα επιχειρήματα μας θα είναι παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούμε για την ακύρωση του μνημονίου, των περικοπών των αστυνομικών που δικαιώθηκαν, διότι θίγονται τα ίδια δικαιώματα: περιουσία, ισότητα, ελευθερία διαπραγματεύσεων και συλλογικών διαβουλεύσεων.       

Από καθένα προσφεύγοντα, θα χρειαστεί:

ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, πού εργάζεται, πόσο καιρό και γενικά ένα σύντομο εργασιακό βιογραφικό (θα μας εξυπηρετούσε αν είχε κάποια βεβαίωση για την εργασία του), σε ποιο βαθμό και κλιμάκιο εντάσσεται και μια βεβαίωση αποδοχών με τις μειωμένες του αποδοχές.

Το κόστος συμμετοχής εξαρτάται από το εύρος της συμμετοχής. Όμως, για να σας δώσουμε μια εκτίμηση, το ποσό περίπου ανέρχεται στα 100€ το άτομο. Η τιμή αυτή περιλαμβάνει το σύνολο των εξόδων.

Τις παραπάνω πληροφορίες μας έδωσε η νομική σύμβουλος του συλλόγου μας κα Ευθυμίου Άννα η οποία διατίθεται να αναλάβει όσα μέλη μας το επιθυμούν.

Ο Σ.ΕΚ.Α καλεί τα μέλη του που ενδιαφέρονται για την προσφυγή να στείλουν τα ανωτέρω στοιχεία στο email: .

Σ.ΕΚ.Α.

Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων

e-mail: , site www.seka.net.gr

 

Ακυρώνουν τα πτυχία μας,

καταργούν την εργασία μας!

 

"Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο ΠΕ Αρχαιολόγων oρίζονται:

πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης

ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής

και επιπλέον μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

αντίστοιχος με τις ειδικότητες του Κλάδου.

Επίσης, άριστη γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής."

 

 

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων προκηρύσσει 24ωρη Πανελλαδική Απεργία, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014, και καλεί όλα τα μέλη του στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στις 11:00:

-          Αθήνα, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

-          Θεσσαλονίκη, Λευκός Πύργος

-          Κρήτη, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

   

Μαζί με τους μόνιμους αρχαιολόγους (ΣΕΑ) και άλλα σωματεία εργαζομένων στον Πολιτισμό που, επίσης, βάλλονται από τους καινούριους σχεδιασμούς του ΥΠΠΟΑ, να καταγγείλουμε το αντισυνταγματικό νέο Οργανόγραμμα, την ακύρωση των πτυχίων μας, την κατάργηση του δικαιώματός μας στην εργασία.

Να διαδηλώσουμε ενάντια στη νέα νομοθετική επίθεση που επιδιώκει να επιβάλει συγχωνεύσεις-καταργήσεις εφορειών αρχαιοτήτων, δρομολογεί μείωση οργανικών κενών θέσεων, στρώνει το έδαφος για (νέες) απολύσεις προσωπικού στον Πολιτισμό με σχέση εργασίας μόνιμη ή αορίστου χρόνου.

Επιπρόσθετα, σε άρθρο του Οργανογράμματος προβλέπεται καθαρά ότι οι αρχαιολόγοι (μόνιμοι και έκτακτοι) πρέπει να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και να γνωρίζουν μία ξένη γλώσσα σε άριστο επίπεδο, για να μπορούν στο εξής να διεκδικούν εργασία στις εφορείες αρχαιοτήτων(!).

Ευκρινώς αντισυνταγματικό, το νομοθέτημα καταργεί στην πράξη το πτυχίο της Αρχαιολογίας, ενώ μετατρέπει τον μεταπτυχιακό τίτλο από «μοριοδοτούμενο», σε «προαπαιτούμενο».

Περιττό είναι να σημειωθεί ότι, μολονότι τα προαπαιτούμενα αυτά προσόντα «σκιαγραφούν» πρόσληψη «ειδικού επιστημονικού προσωπικού», οι επιτυχόντες των προκηρύξεων θα αμείβονται με το νέο ενιαίο μισθο-ΠΤΩΧΟ-λόγιο, ενώ μάλιστα θα κληθούν να προσφέρουν τις υπερ-εξειδικευμένες υπηρεσίες τους σε εφορείες αρχαιοτήτων για τις οποίες σήμερα δρομολογούνται συγχωνεύσεις και κατάργηση του διακριτού ρόλο τους.

Κυβέρνηση και ΥΠΠΟΑ μεθοδευμένα επιδιώκουν

  • να μεταθέσουν στους ίδιους τους αρχαιολόγους την ευθύνη για την ανεργία τους, επειδή δεν φρόντισαν να εξασφαλίσουν μεταπτυχιακό,
  • να μικρύνουν αριθμητικά το σώμα που έχει αξιώσεις να εργαστεί, οπότε να μειώσουν και τις αντιδράσεις για τις ελάχιστες πλέον προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας από τις εφορείες αρχαιοτήτων,
  • να ακυρώσουν, εκτός από το πτυχίο, και την προϋπηρεσία (πολλών ετών, ενίοτε) όσων αρχαιολόγων δεν διαθέτουν μεταπτυχιακό,
  • να διαιρέσουν τους αρχαιολόγους σε δύο στρατόπεδα, ανάμεσα σε εκείνους που διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο και σε εκείνους που δεν διαθέτουν,
  • να αποδυναμώσουν εργασιακά και συνδικαλιστικά τους αρχαιολόγους.

Ο ΣΕΚΑ θα διεκδικήσει ανυποχώρητα την απόσυρση του Οργανογράμματος, ενάντια στις πολιτικές που επιχειρούν να θέσουν τους έκτακτους αρχαιολόγους στο εργασιακό περιθώριο έως αφάνεια.

Όχι στο Νέο Οργανόγραμμα!

Να μη δεχτούμε την κατάργηση των πτυχίων μας!

Ενιαίος αγώνας όλων των εργαζομένων στον Πολιτισμό!

Όλοι στην απεργία της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου, στις 11:00!

 

Αθήνα: συγκέντρωση στο ΥΠΠΟΑ

Θεσσαλονίκη: συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο

Κρήτη: συγκέντρωση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου