Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων - Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

24ωρη απεργία ΣΕΚΑ την Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου, στη ΔΔΕΑΜ
24ωρη απεργία στην ψηφιοποίηση την Παρασκευή 14 Ιουλίου
24ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 30-03-2017
24ωρη πανελλαδική απεργία Σ.ΕΚ.Α. τη Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018
24ωρη πανελλαδική απεργία, Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018
48ωρη Απεργία
ΑΠΕΡΓΙΑ 15/03/2017
Απεργία για το οργανόγραμμα
Απεργία στη ΔΔΕΑΜ 14-07-2017
Απεργία στη ΔΔΕΑΜ 6 και 7 Ιουλίου
Για τις κινητοποιήσεις του ΣΕΚΑ
Δελτίο Τύπου για την απεργία στη ΔΔΕΑΜ 6 και 7 Ιουλίου
Δελτίου Τύπου ΣΕΚΑ για την απεργία 17/09/2014
Διαμαρτυρία στο ΥΠΠΟΑ στις 17/09/2014
ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 04-02-2016
Κινητοποιήσεις ΣΕΚΑ
Κινητοποιήσεις ΣΕΚΑ στο έργο του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 3/12/2015
Όλοι στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της Πέμπτης, 14/12!
Όλοι στην 24ωρη πανελλαδική απεργία του ΣΕΚΑ