Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων - Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Ενεργή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Σ.ΕΚ.Α.
Κινητοποιήσεις ΣΕΚΑ
Συνάντηση ΣΕΚΑ με ΣΑΤΕ για την υπόθεση της υπογραφής ΣΣΕ