Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων - Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΑ - ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΚΟΜΠΑΝΙ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ