Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων - Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Ανοιχτή επιστολή ΠΣΕΠ ΥΠΠΟ και ΣΕΚΑ
Τραπεζικό και κυβερνητικό φακέλωμα σε βάρος του συνδικαλισμού
Ψήφισμα ΓΣ για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες